FDA ไฟเขียวใช้ยา 'โซโตรไวแมบ' รักษาโควิดกรณีฉุกเฉิน

FDA ไฟเขียวใช้ยา 'โซโตรไวแมบ' รักษาโควิดกรณีฉุกเฉิน

"สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ" อนุญาตใช้ยาไซโตรไวแมบ ใช้รักษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย ไม่รุนแรง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐ เห็นชอบให้ใช้ยา “โซโตรไวแมบ” เป็นกรณีฉุกเฉิน ในการรักษาโรคโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงปานกลาง ขณะที่ห้ามไม่ให้ใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการหนักที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

โซโตรไวแมบ หรืออีกชื่อว่า วีไออาร์-7831 จัดเป็นยาในกลุ่ม สารภูมิคุ้มกันโมโนโคลนัล (monoclonal antibodies-mAb) ซึ่งเป็นยาที่ลอกเลียนแบบสารภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่ร่างกายสร้างขึ้นสำหรับต่อต้านกับการติดเชื้อต่างๆ ในกรณีนี้ ได้เลียนแบบสารภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกายเมื่อติดเชื้อโควิด-19 

บริษัท แกล็กโซสมิธไคลน์ (GSK) ร่วมกับ เวียร์ ไบโอเทคโนโลยี ในฐานะผู้พัฒนายาไซโตรไวแมบ เปิดเผยว่า ยารักษาโควิด-19 จะสามารถผลิตออกมาใช้ในกรณีฉุกเฉินภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ ขณะเดียวกัน บริษัทเตรียมยื่นขออนุญาตต่อ FDA เพื่อจัดจำหน่ายในท้องตลาดภายในครึ่งหลังของปี 2564

องค์การยาแห่งยุโรป (EMA) ออกมาสนับสนุนการใช้ยาโซโตรไวแมบ เพื่อป้องกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกิดอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น และลดการเข้ารักษาในโรงพยาบาลอีกด้วย