แห่เข้าเว็บ 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ล่าสุดยอดจองรับวัคซีน โควิด-19 เต็มแล้ว

แห่เข้าเว็บ 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ล่าสุดยอดจองรับวัคซีน โควิด-19 เต็มแล้ว

ปชช.แห่เข้าเว็บ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ลงทะเบียนจองรับวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดเต็มแล้ว

เกาะติดสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในประเทศ หลังเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการทางการแพทย์ ในสถานการณ์ โควิด-19 สามารถขำเข้า วัคซีน ได้เอง ขณะที่ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจงกรณีดังกล่าว ดังนี้

1. การที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน "ตัวเลือก" มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน "ตัวเลือก" นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

2. สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า รวมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

3. ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อันเป็นภารกิจปกติ

4. ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย

โดยวันพรุ่งนี้ (28 พ.ค.) ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว "แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม" โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขณะที่ข่าวดังกล่าวทำให้ประชาชนตื่นตัวแห่ไปลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีน โควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นจำนวนมาก ทำให้เว็บล่มเป็นระยะ กระทั่งหลังเวลา 13.00 น. ปรากฏข้อความ "ประกาศประชาสัมพันธ์!!! ปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ชั่วคราวเพื่อจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนมา เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มแล้วจะทำการเปิดรับลงทะเบียนต่อไป" และเหลือเพียงเมนู "ตรวจสอบการลงทะเบียน" สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและรอการนัดวัน ซึ่งทำได้ค่อนข้างช้าหรือหยุดนิ่ง

ต่อมาเวลา 16.00 น. ได้ปรากฎข้อความ "เนื่องจากขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองคิวเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาเต็มจำนวนแล้ว จึงขอแจ้งปิดรับการลงทะเบียนจองคิวเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรบริการให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบมาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้ว กรุณารอข้อความ SMS ที่จะแจ้งให้ท่านกลับเข้ามาลงวัน-เวลานัดหมาย ตามลำดับการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป"

162210769473