VIBHAเดินหน้านำเข้าวัคซีนModerna ต.ค.นี้

VIBHAเดินหน้านำเข้าวัคซีนModerna  ต.ค.นี้

VIBHA เดินหน้านำเข้าวัคซีนModerna ต่อหลังอย.ขึ้นทะเบียนแล้วทำให้คาดระยะเวลาในการนำเข้าวัคซีนได้ชัดเจน ทำให้คาดนำเข้าได้ภายในต.ค.นี้

 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)หรือ  VIBHA  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท)ว่า   ได้เคยแจ้งข้อพิจารณาขอยกเลิกการจัดซื้อวัคซีน Moderna ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท และสื่อต่างๆ อันเนื่องจาก ณ ขณะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนได้ ในช่วงเวลาใด และได้ แจ้งว่า หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงและมีความชัดเจน บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนั้น

ทั้งนี้จากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันวัคซีนModernaเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 ทำให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการนำเข้าวัคซีนได้ชัดเจน ว่าจะสามารถนำเข้าวัคซีนดังกล่าวได้ภายในเดือนต.ค. 2564บริษัทจึงขอเรียนว่า จะดำเนินการโครงการวัคซีนดังกล่าวต่อไป ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ โดยจะแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือกโดยเร็วที่สุด

แท็กที่เกี่ยวข้องการเงินVIBHAนำเข้าวัคซีน