‘ออมสิน’ เตือน หลังคนแห่ค้นหา ‘สินเชื่อสู้ภัย COVID-19’ ระวังเฟซบุ๊ก ‘สินเชื่อออมสิน’ ปลอม

‘ออมสิน’ เตือน หลังคนแห่ค้นหา ‘สินเชื่อสู้ภัย COVID-19’ ระวังเฟซบุ๊ก ‘สินเชื่อออมสิน’ ปลอม

ธนาคารออมสิน เตือนภัย ผู้ค้นข้อมูลการกู้เงินกับออมสินโครงการล่าสุด “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ระวังเจอเฟซบุ๊คปลอม ทั้ง “ฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสิน” “สินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสิน” และ “สินเชื่อออมสิน” ปลอมทั้งหมด!

หลังจากที่ “ธนาคารออมสิน” ประกาศขานรับมาตรการ เยียวยาโควิดรอบ 3 จากรัฐบาล ที่ต้องการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จนเกิดเป็นโครงการล่าสุด สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” เปิดให้ขอสินเชื่อ กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรายละ 10,000 บาท ผ่านแอป MyMo โดยเริ่มต้นวันที่ 13 พ.ค.64 นั้น 

ปรากฏว่า มีผู้ให้ความสนใจเป็นอันมาก จนเกิดมีการเปิดทั้งกลุ่มเฟซบุ๊ค รวมถึงเฟซบุ๊คเพจ เกี่ยวกับธนาคารออมสินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเพจ หรือ กลุ่มที่มีรายชื่อดังนี้ ถือเป็นเฟซบุ๊คเพจและกลุ่ม "ปลอม"

X ฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสิน 

X สินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสิน

X สินเชื่อออมสิน 

ซึ่ง ทางธนาคารออมสิน ได้ยืนยันผ่านทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม หลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ โดย ธนาคารออมสิน มีเฟซบุ๊คอย่างเป็นทางการ ชื่อ GSB Society 

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง จึงได้ทำการชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊ก รวมถึงกลุ่มเฟซบุ๊คในรายชื่อ ดังกล่าว ไม่ใช่เพจเฟซบุ๊กของธนาคารออมสิน และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจเฟซบุ๊กเหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นการแอบอ้างของกลุ่มผู้ไม่หวังดี นำชื่อธนาคารออมสิน ตราสัญลักษณ์(โลโก้) /ภาพผู้บริหาร /ภาพสาขา ตลอดทั้งผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นำไปเปิดเป็นเพจเฟซบุ๊กธนาคารออมสินปลอม

โดยที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊คที่ชื่อ "ฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสิน" "สินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสิน" และ "สินเชื่อออมสิน" นั้นได้เผยแพร่ภาพ และข้อความที่จัดทำขึ้นโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยแอบอ้างให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นธนาคารออมสิน ซึ่งขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเพจแอบอ้างดังกล่าวโดยเร่งด่วน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก GSB society หรือโทรสายด่วน 1115

ทั้งนี้ สำหรับ "สินเชื่อสู้ภัย COVID-19" วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เป็นการปล่อยสินเชื่อวงเงินไม่เกินรายละ 10,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ได้ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2564 

โดย คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อ นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจําของ หน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

สําหรับวงเงินสินเชื่อออมสินกําหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้