'ออมสิน' ปล่อยกู้ 'สินเชื่อ' ดอกเบี้ยต่ำ เยียวยาโควิด ได้ไม่พร้อมกัน ใครมีสิทธิ 'กู้เงิน' ก่อน ?

'ออมสิน' ปล่อยกู้ 'สินเชื่อ' ดอกเบี้ยต่ำ เยียวยาโควิด ได้ไม่พร้อมกัน ใครมีสิทธิ 'กู้เงิน' ก่อน ?

เปิดรายละเอียดสำคัญของการขอ "สินเชื่อ" มาตรการ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด" จากธนาคาร "ออมสิน" สำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ "กู้เงิน" ก่อน

"ธนาคารออมสิน" เปิดมาตรการ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเพิ่ม1สภาพคล่องให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 3 

โดยมาตรการนี้เป็นการให้ "กู้เงิน" สำหรับกลุ่ม "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" "ผู้ประกอบการรายย่อย" และ "ผู้มีรายได้ประจำ" ที่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชน ซึ่ง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ ที่ผู้ขอสินเชื่อต้องทำความเข้าใจ ดังนี้

  •  รายละเอียดสินเชื่อ 

- สินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อปี 

- ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 3 ปี ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  การขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 แบ่งเป็น 3 เฟส 

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 แบ่งออกเป็น 3 เฟส ซึ่งจะมีสิทธิขอสินเชื่อช้าเร็วต่างกัน เนื่องจากประเมินจากผลกระทบของโควิด-19 ระลอก 3 ดังนี้

เฟสที่ 1 : เริ่มกู้ได้ 13 พ.ค. 64 สำหรับลูกค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่

เฟสที่ 2 : เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64 สำหรับลูกค้าทั่วไป ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแอพฯ "mymo" ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟสที่ 3 : ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะแจ้งกำหนดเวลาในระยะต่อไป

ทั้งนี้ สามารถยื่น "กู้เงิน" ได้ทางแอพฯ "MyMo" หรือ "มายโม่" ตามวันที่กำหนดในแต่ละเฟส 

  •  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 

- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- ผู้ประกอบการรายย่อย

- ผู้มีรายได้ประจําของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสินหมายเลข 1115 

ที่มา:  ธนาคารออมสิน