พาณิชย์ แจงมาตรการรับมือโควิด -19

พาณิชย์ แจงมาตรการรับมือโควิด -19

พาณิชย์  ชวนประชาชนใช้บริการออนไลน์ผ่านวัน สต๊อป เซอร์วิส 85 บริการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด พร้อมสั่งคุมเข้มดูแลราคาสินค้าและค่าบริการดีลิเวอรี่กันเอาเปรียบผู้บริโภค

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยว่า  ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้สั่งการให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ได้ทำงานที่บ้านหรือ Work from Home สลับผลัดเปลี่ยนกัน และให้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดภายในกระทรวงทั้งสำนักรัฐมนตรี สำนักปลัด กรมต่างๆแล้ว ในส่วนของงานบริการประชาชน ทั้งการจดทะเบียนนิติบุคคล การยกเลิกการแจ้งงบดุล การใช้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการปรับรูปแบบมาเป็นการให้บริการออนไลน์ แบบ One Stop Service ให้ได้รับบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในเวลารวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไปที่กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอีกต่อไป ได้เปิดให้บริการไปแล้ว 85 บริการ และจะมีการเพิ่มการให้บริการมากขึ้นไป ภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดตรวจตราเรื่องราคาสินค้าต่างๆที่จำหน่ายในภูมิภาค และในกรุงเทพมหานคร ไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภค สินค้าบางอย่างต้องติดป้ายแสดงราคา บางอย่างถ้าจะมีการขึ้นราคาต้องขออนุญาต แต่กระทรวงก็ยังไม่อนุญาตในการที่จะไปปรับราคาขึ้นใดๆทั้งสิ้น  แต่ที่เน้นเป็นพิเศษ คือ อัตราค่าบริการในช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ หันมาใช้บริการสั่งสินค้า สั่งอาหารทางเดลิเวอรี่มากขึ้น ซ่ึ่งต้องเข้าไปกำกับดูแลไม่ให้เป็นภาระกับพี่น้องกับประชาชน เพราะเราต้องการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนทำงานที่บ้านและอยู่กับบ้านเป็นด้านหลัก

สำหรับกาเดินหน้าผลักดันการส่งออกนั้น ได้ใช้เวทีกรอ.พาณิชย์ที่มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด  โดยในช่วงนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมการค้าจากระบบออฟไลน์เป็นออนไลน์