'มูลนิธิชัยพัฒนา' มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ แก่รพ.สนาม สู้ภัยโควิด-19

 'มูลนิธิชัยพัฒนา' มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ แก่รพ.สนาม สู้ภัยโควิด-19

"มูลนิธิชัยพัฒนา" โดย "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" มอบชุด PPE หน้ากาก N 95 และสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรีและโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (23 เม.ย.64) เพจมูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่ภาพและข้อความประชาสัมพันธ์ว่า มูลนิธิชัยพัฒนา โดยกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) มอบชุด PPE หน้ากาก N 95 และสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรีและโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

เมื่อเวลา 10.00 น. หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ประกอบด้วย ชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น และสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากาก ให้แก่ นายเเพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพมหานคร

161917312116

ในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ประกอบด้วย ชุด PPE จำนวน 1000 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 300 ชิ้น ถุงคลุมขา (LEG Cover) หมวกผ้าสปันบอนด์ หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) หน้ากากผ้า สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากาก และปลากระป๋อง ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกริชา ไม้เรียง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้แทนรับมอบ

161917312123

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากนั้น พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยอื่นๆ