‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ พระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโสภณ

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ พระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโสภณ

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ "พระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์" พระพรหมวชิรโสภณ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

161873232333

วันนี้ (18 เม.ย.64) เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

161873232811

161873233475

161873234788

161873235233

161873235619

161873236080

161873236718

161873237089

161873237431

161873238144

161873238654

161873239118

161873231939