โฆษกศาลยุติธรรม เผยประสานให้ 'ข้าราชการ' ในสังกัด เปิดไทม์ไลน์ติดเชื้อโควิด-19

โฆษกศาลยุติธรรม เผยประสานให้ 'ข้าราชการ' ในสังกัด เปิดไทม์ไลน์ติดเชื้อโควิด-19

คืบหน้า โฆษกศาลยุติธรรม เผยประสานให้ "ข้าราชการ" ในสังกัด เปิดไทม์ไลน์ติดเชื้อโควิด-19

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงกรณีข้าราชการในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ติดเชื้อโควิด-19 และขณะนี้ได้ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับไทม์ไลน์ของข้าราชการดังกล่าวต่อไป

161785981545