กรมควบคุมโรค ขอปชช.การ์ดอย่าตก ช่วงไทยกำลังทยอยฉีดวัคซีนโควิด 19

กรมควบคุมโรค ขอปชช.การ์ดอย่าตก ช่วงไทยกำลังทยอยฉีดวัคซีนโควิด 19

กรมควบคุมโรค ขอประชาชนการ์ดอย่าตก โดยเฉพาะในช่วงที่ไทยกำลังทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยกำลังมีการทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเตรียมขยายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อฉีดให้ประชาชนตามเป้าหมายภายในปีนี้ เพื่อลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต ลดเวลาการป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นต่อไป

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน คือ แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะมีการทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ตาม หากประมาท การ์ดตก ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลง จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน “การ์ดอย่าตก” โดยขอให้ทุกคนให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและทำอย่างต่อเนื่อง โดยการสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนด้วย

         

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเอง ดังนี้ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด  M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์  T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย  และ T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422     

กรมควบคุมโรค ขอปชช.การ์ดอย่าตก ช่วงไทยกำลังทยอยฉีดวัคซีนโควิด 19