'เงินประกันรายได้เกษตรกร' โอนเข้าบัญชี เช็ค ธ.ก.ส. ได้ครบหรือยังไม่ได้

'เงินประกันรายได้เกษตรกร' โอนเข้าบัญชี เช็ค ธ.ก.ส. ได้ครบหรือยังไม่ได้

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" โอนเข้าบัญชี เช็ค ธ.ก.ส. ได้ครบหรือยังไม่ได้

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ "เงินประกันราคาข้าว" ซึ่งชาวนาบางรายยังคงติดตามความคืบหน้า เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

แม้ว่า กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา

มติที่ประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 22-28 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,813.33 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,781.50 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 11,314.42 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,570.54 บาท

สำหรับ การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้

ราคาชดเชย

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.67 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 218.50 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุม ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 429.46 บาท 

ข่าวที่น่าสนใจ : 

'เงินประกันรายได้เกษตรกร' โอนเข้าบัญชี เช็ค ธ.ก.ส. ได้ครบหรือยังไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ผู้สื่อข่าว ได้รับรายงานจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่ต่างจังหวัดว่า บางรายเฝ้ารอเงินประกันรายได้เกษตรกรมานาน เพิ่งได้รับเงินแต่ได้ไม่ครบตามจำนวนที่อยากประกันราคาฯ อ้างว่าเงินหมดแล้ว ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลในเรื่องนี้ แต่ยังมีบางรายในพื่นที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ยังไม่ได้เงินยังคงเฝ้ารออยู่

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา "เงินประกันรายได้เกษตรกร" คลิก 

ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา https://chongkho.inbaac.com/

อ้างอิง - baac.or.th / ติดต่อ ธ.ก.ส. 02-555-0555, กรมการค้าภายใน