'ไทย' หวัง 'เมียนมา' อดทนอดกลั้น คลี่คลายสถานการณ๋ประเทศ

'ไทย' หวัง 'เมียนมา' อดทนอดกลั้น คลี่คลายสถานการณ๋ประเทศ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผย ไทยหวังเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้น และยุติปัญหาด้วยวิธีสร้างสรรค์ คลี่คลายสถานการณ์ประเทศโดยเร็ว หลังสถานการณ์ภายในทวีความรุนแรงขึ้น ชี้ผู้หนีภัยสงครามจากเมียนมาทุกคนอยากกลับบ้าน แค่กลัวภัยสู้รบทางอากาศ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนต่อสถานการณ์ในเมียนมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เราย่อมไม่สบายใจอย่างมากต่อรายงานการเสียชีวิตและบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่ประชาชนเมียนมา โดยอยากขอให้ทางการเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างมากในการดำเนินการใดๆ รวมถึงการคลี่คลายสถานการณ์ ยุติการใช้ความรุนแรง และปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพิ่มขึ้น และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามร่วมกันหาทางออกโดยสันติวิธีเพื่อเมียนมาและประชาชนเมียนมา ด้วยการพูดคุยผ่านช่องทางที่สร้างสรรค์ใดๆ ก็ได้ที่สะดวกโดยเร็ว

"ประเทศไทยกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรวมถึงเมียนมา เพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับประชาชนเมียนมาและเพื่อให้เมียนมากลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เมียนมาที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะสำหรับเมียนมาแต่สำหรับอาเซียน ภูมิภาค และนอกภูมิภาคด้วย" นายธานี กล่าว

นายธานี กล่าวอีกว่า วันนี้ทุกจุดที่รับผู้หนีภัยความไม่สงบจะยังคงค้างเฉพาะผู้ป่วย เด็ก คนแก่เนื่องจากเดินทางกลับวันนี้ไม่ทัน จะขอกลับในวันพรุ่งนี้

"ทุกคนประสงค์อยากกลับ แค่กลัวภัยจากการรบทางอากาศ ซึ่งก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว ให้ความสำคัญดูแลกลุ่มเปราะบางให้มีความพร้อมและเป็นไปตามความประสงค์" โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุ

ล่าสุด ข้อมูลยอดผู้หนีภัยฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนี้
- ยอดทั้งหมด 2,897 คน
- เดินทางกลับ 2,352 คน
- คงเหลือ 545 คน