'เราชนะ' กลุ่มไหนยัง 'ลงทะเบียน' รับเงินเยียวยา ได้ถึง 9 เม.ย. 64 บ้าง?

'เราชนะ' กลุ่มไหนยัง 'ลงทะเบียน' รับเงินเยียวยา ได้ถึง 9 เม.ย. 64 บ้าง?

มาตรการ "เราชนะ" ปิดลงทะเบียนช่วงปกติไปแล้ว แต่ยังคงเปิดให้ "ลงทะเบียน" ผ่าน www. ดำเนินมาถึงช่วง กลุ่มไหน "ลงทะเบียน" รับเงินเยียวยา ได้ถึง 9 เม.ย. นี้

"เราชนะ" โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ในกลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกร ที่สามารถรับวงเงิน 7,000 บาท ใช้จ่ายผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" หรือ "บัตรประชาชน" แบบสมาร์ทการ์ด ซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐที่รับเงินผ่านแอพฯ "ถุงเงิน" ได้

อย่างไรก็ตาม "เราชนะ" ได้ปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีฐานข้อมูลตั้งแต่ 12 ก.พ. 64 แล้วและมีการปิดการ "ทบทวนสิทธิ" ทั้ง 2 รอบได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา ทว่ายังมีกลุ่มที่สามารถลงทะเบียนเราชนะ ได้หากเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  •  "เราชนะ" กลุ่ม ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง "ลงทะเบียนเราชนะ" ได้ถึง 9 เม.ย. 64 

มาตรการ "เราชนะ" ขยายเวลาการ "ลงทะเบียนเราชนะ" เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้แก่กลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 26 มี.ค.64 เป็นวันที่ 9 เม.ย. 64

โดยผู้ได้รับสิทธิในกลุ่มพิเศษ ที่ต้องการลงทะเบียนร่วมมาตรการรับเงินเยียวยานั้น สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคาร "กรุงไทย" 1,023 แห่งทั่วประเทศ

รวมถึงจุดบริการพิเศษจำนวน 871 จุดทั่วประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ที่ www.krungthai.com  หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะที่หมายเลข 02-111-1144 

  •  เช็คสิทธิเราชนะ กลุ่มพิเศษ ตรวจสอบจุดให้บริการตามขั้นตอนนี้ 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.krungthai.com

2. กดที่เมนู จุดให้บริการ หรือ คลิกที่นี่ 

จุดให้บริการ

3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ 

- สาขาในประเทศ / สาขาต่างประเทศ

- เลือกสาขา หรือ กรอกรหัสสาขา 

- พิมพ์คำค้นหา 

หรือ 

- เลือก จังหวัด อำเภอ เลือกวันที่เปิดให้บริการ 

4. กดค้นหาจุดให้บริการ 

หรือ สามารถตรวจสอบจุดให้บริการที่อยู่ใกล้ตัวได้จาก เมนู ค้นหาจุดบริการที่อยู่ใกล้คุณ หรือ คลิกที่นี่

  •  ความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 68,407 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 100,110 ล้านบาท และ

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 10,216 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน
32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 178,733 ล้านบาท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอพน "ถุงเงิน" ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

  •  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) โครงการเราชนะ โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 

หรือคอลเซนเตอร์ "ธนาคารกรุงไทย" จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122 ตลอด 24 ชั่วโมง