ร้านค้า 'ม33เรารักกัน' 'เราชนะ' 'คนละครึ่ง' เงินเข้าบัญชีช้า แก้อย่างไร?

ร้านค้า 'ม33เรารักกัน' 'เราชนะ' 'คนละครึ่ง' เงินเข้าบัญชีช้า แก้อย่างไร?

ไขข้อสงสัย ร้านค้าเงินเข้าบัญชีช้า พร้อมเปิดไทม์ไลน์โอนเงินจากรัฐเข้าบัญชี "ร้านค้า" ที่รับเงินมาตรการ "ม33เรารักกัน" "เราชนะ" และ "คนละครึ่ง" ที่ความแตกต่างกัน

ปัญหาที่พ่อค้าแม่ค้า ร้านค้า "ม33เรารักกัน" "เราชนะ" และ "คนละครึ่ง" ต้องเจอระหว่างเข้าร่วมโครงการ คือปัญหา "เงินเข้าบัญชีช้า" ที่ทำให้หลายคนกังวลว่าจะได้รับเงินหรือไม่ หรือยากที่จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนของร้านให้ลงตัว 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมช่วงเวลาการโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าของแต่ละมาตรการที่มีความแตกต่างกันออกไป ที่ช่วยทำให้เข้าใจช่วงเวลาของการโอนเงินจากรัฐ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนการเงินของร้านล่วงหน้าได้ดีขึ้น และไม่ได้รับผลกระทบจากเงินเข้าช้า 

  •  โครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 

รอบโอนเงิน วันทำการถัดไป เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

  •  โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" 

สำหรับ โรงแรม/ที่พัก รอบโอนเงิน วันพุธในสัปดาห์ถัดไปหลังจากเช็คเอาท์ เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป 

สำหรับ ร้านอาหาร รอบโอนเงิน วันทำการถัดไป เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  โครงการ "คนละครึ่ง" 

เงิน G-Wallet วันถัดไป เวลาประมาณ 02.00 น. เป็นต้น

เงินโครงการ วันถัดไป เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้น

  •  "เราชนะ" และ "ม.33 เรารักกัน" 

วันถัดไป เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

  •  บัตรเครดิต/ พร้อมเพย์/ E-Money 

วันทำการถัดไป เวลาประมาณ 02.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้กลุ่มสำหรับ บัตรเครดิต/ พร้อมเพย์/ E-Money หากทำรายการในช่วงเวลาต่อไปนี้ เงินจะถูกรวบยอดในวันถัดไป 

- บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 21.00-23.59 น.
-  พร้อมเพย์/Alipay/WeChat Pay ตั้งแต่เวลา 23.00-23.59 น.
- E-Money/G-Wallet ตั้งแต่เวลา 23.30-23.59 น.

161699711878

หากถึงช่วงเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่ได้รับเงิน สามารถติดต่อ Krungthai contact center 02-111-9999 กด 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการได้

ที่มา: Krungthai Care