ศึกชิงเก้าอี้นายกเล็ก ทม.น่าน แชมป์เก่ารักษาเก้าอี้สมัยที่ 3

ศึกชิงเก้าอี้นายกเล็ก เทศบาลเมืองน่าน แชมป์เก่าสามารถป้องกันเก้าอี้ไว้ได้เป็นสมัยที่ 3 ด้วยคะแนน 4,564 ชนะคู่แข่ง 2,223 คะแนน


การเลือกตั้งนายกเล็กเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร แชมป์เก่าสามารถป้องกันเก้าอี้ไว้ได้เป็นสมัยที่ 3 ด้วยคะแนน 4,564 ชนะคู่แข่ง นายเศรษฐพงษ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์ จากคณะก้าวหน้าส่งเข้ามาชิงเก้าอี้ หมาเลข 3 ได้คะแนน 2,341 คะแนน นายจักรพันธ์ เทพสุคนธ์ กลุ่มเขตเมืองพัฒนา หมายเลข 1 ได้คะแนน 2,314 โดยกำหนดแนวทางการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล ของจังหวัดน่าน 1 เทศบาลเมือง 18 เทศบาลตำบล สำหรับเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดน่านมี จำนวน 19 แห่ง 15 อำเภอ โดยตั้งแต่เช้าเช้าเปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 08.00 น. กระทั่งปิดหีบเวลา 17.00 น. ไม่มีรายงานพบผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด และบรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยกันมาเข้าคูหา

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสุรพล เธียรสูตร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้เป็นนายกฯ ต่ออีกสมัย สามารถนำลูกทีมเข้านั่งก้าอี้ในสภาได้ทั้งสิ้น 14 คน จากจำนวนสมาชิกสภาฯ(สท.) 18 คน ประกอบด้วย กลุ่มเมืองน่านน่าอยู่ เขต 1 ได้ 5 คน เขต 2 ได้มา 3 คน เขต 3 ได้มายกทีม 6 คน

กลุ่มเขตเมืองพัฒนา เขต 1 ไม่ได้ มีผู้ลงอิสระได้ 1 คน เขต 2 ได้มา 3 คน เขต 3 ไม่ได้

กลุ่มคณะก้าวหน้า ไม่ผ่านการคัดเลือก ในครั้งนี้ ทั้ง 11คน

ในส่วนของเทศบาลเมืองน่าน มีผู้ลงสมัคร นายกเทศมนตรี 3 คน มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 37 ราย

นายจักรพันธ์ เทพสุคนธ์ กลุ่มเขตเมืองพัฒนา หมายเลข 1 พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต 18 คน

นายสุรพล เธียรสูตร กลุ่มเมืองน่านน่าอยู่ หมายเลข 2 พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต 16 คน

นายเศรษฐพงษ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์ จากพรรคก้าวหน้า หมายเลข 3 พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต 10 คน

สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วย 3 เขตเลือกตั้ง 31 ชุมชน เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวน 12 หน่วยเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวน 14 หน่วยเลือกตั้ง รวม 41 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน รวม 18 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 15,857 คน ชาย 7,542 คน หญิง 8,314 คน มาใช้สิทธิ์ 9,635 คน ผู้ไม่ใช้สิทธิ์ 6,222 คน คิดเป็นร้อยละ 60.76 เปอร์เซ็น บัตรเสีย 292 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 432 คน