'พล.อ.ประยุทธ์' ย้ำ ตรวจเลือกทหาร เลือกทัศนคติที่ดีต่อ ชาติ-ศาสนา- พระมหากษัตริย์

'พล.อ.ประยุทธ์' ย้ำ ตรวจเลือกทหาร เลือกทัศนคติที่ดีต่อ ชาติ-ศาสนา- พระมหากษัตริย์

'กลาโหม' ย้ำ คัดเลือก 'ทหารเกณฑ์' เน้นทัศนคติที่ดี ต่อสถาบันชาติ-ศาสนา- พระมหากษัตริย์ พร้อมาตราการคัดกรอง 'โควิด'

 26 มี.ค. 2564ที่กระทรวงกลาโหม พ.อ.วีรยุทธ์ น้อมศิริ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม  แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน กำชับเรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 2564 ในเดือนเมษายน ขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ กําหนดการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

โดยพิจารณาทั้งในด้านสถานที่ จํานวนทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก และห้วงเวลาในการ ดําเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งเรื่องทัศนคติของผู้สมัครที่ต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์พร้อมคํานึงถึงมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กระบวนการตรวจเลือก จะต้องยังคงไว้ ซึ่งความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาเป็นทหารกอง