วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BGRIM - กำไร 1Q24 จะโตจากกำลังการผลิตใหม่ และ ค่า Ft

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BGRIM - กำไร 1Q24 จะโตจากกำลังการผลิตใหม่ และ ค่า Ft

เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q จะเพิ่มขึ้นเป็น 476 ล้านบาท (+26% yoy, +24% qoq) เนื่องจาก (i) ค่า Ft เพิ่มขึ้นเป็น 0.4 บาท/kWh ii) รับรู้ผลการดำเนินงานของ BGPAT2-3 เต็มไตรมาส

ทั้งนี้ ประมาณการกำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q24 คิดเป็น 22% ของประมาณการกำไรเต็มปีของเรา โดยในไตรมาสนี้ เราคาดว่าบริษัทจะมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 350 ล้านบาท ทำให้เราคาดว่ากำไรสุทธิใน 1Q24 จะอยู่ที่ 126 ล้านบาท เรามองว่าหุ้น BGRIM ยังแพงอยู่โดยคิดเป็น PER ปี 2024-2025F ที่ 28x ในขณะที่คาดว่ากำไรจะโตเฉลี่ยเพียงปีละ 13% เท่านั้น เรายังคงคำแนะนำถือ โดยประเมินราคาเป้าหมาย DCF (2024) ที่ 26 บาท

คาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q จะเพิ่มขึ้น qoq เพราะ IU margin สูงขึ้น
เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักใน 1Q24 จะเพิ่มขึ้นเป็น 476 ล้านบาท (+26%yoy,+24% qoq) โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นทั้ง yoy และ qoq จะเป็นเพราะ (i) ค่า Ft สูงขึ้น (0.4 บาท/kWh) ii) รับรู้ผลการดำเนินงานของ BGPAT2-3 (180MW ขายให้กับ กฟผ.) เต็มไตรมาส เราคาดว่า BGRIM จะส่งไฟฟ้าให้ กฟผ. 2,483GWh (+2.5%qoq) โดย BGPAT2-3 เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนตุลาคม และ ธันวาคมตามลำดับ ในขณะเดียวกัน เราคาดว่า BGRIM จะขายไฟฟ้าให้ IU 865GWh (ทรงตัว qoq) และ ส่วนแบ่งกำไรจะพลิกเป็นขาดทุน 20 ล้านบาท จาก FX loss ของ UVBGP ทั้งนี้ หากรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 350 ล้านบาท เราคาดว่ากำไรสุทธิใน 1Q24 จะอยู่ที่ 126 ล้านบาท

 

 

เรายังเป็นห่วงอุปสงค์ไฟฟ้าจาก IU

ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคมปีนี้ ต่ำที่สุดในรอบ 15 ปี ซึ่งตามปกติแล้วยอดผลิตรถยนต์ของไทยจะแข็งแกร่งที่สุดในเดือนมีนาคม โดยยอดผลิตรถยนต์รวมในเดือนมีนาคมลดลง 23% yoy เหลือ 138,331 คัน ซึ่งเป็นยอดผลิตรถของเดือนมีนาคมที่
ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติ Hamburger ในปี 2009 ทำให้ยอดผลิตรถยนต์ใน 1Q24 ลดลง 18% yoy และ เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2010 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์คิดเป็น 41% ของอุปสงค์จาก IU ทั้งหมด เราคาดว่าอุปสงค์จาก IU ในปี 2024
IU อาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก จากแนวโน้มที่อ่อนแอของอุตสาหกรรมยานยนต์ (BGRIM คาดว่าจะมีลูกค้า IU ใหม่ 50-60MW)

คงคำแนะนำถือ โดยประเมินราคาเป้าหมาย (2024) ที่ 26.00 บาท

เราประเมินราคาเป้าหมายด้วยวิธี DCF และ โดยใช้สมมติฐาน beta ที่ 1.3, riskfree rate ที่ 3.5% และ market risk premium ที่ 8% เรามองว่าประมาณการกำไรปี FY24F ยังมี upside อีก ถ้าหากค่า Ft (กันยายน – ธันวาคม 2024) ลดลง
0.078 บาท/kWh เพราะ PTT shortfall (4.7 พันล้านบาท)

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BGRIM - กำไร 1Q24 จะโตจากกำลังการผลิตใหม่ และ ค่า Ft

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BGRIM - กำไร 1Q24 จะโตจากกำลังการผลิตใหม่ และ ค่า Ft

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BGRIM - กำไร 1Q24 จะโตจากกำลังการผลิตใหม่ และ ค่า Ft

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BGRIM - กำไร 1Q24 จะโตจากกำลังการผลิตใหม่ และ ค่า Ft

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี BGRIM - กำไร 1Q24 จะโตจากกำลังการผลิตใหม่ และ ค่า Ft