เช็คสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เดือนเมษายน 2564 รับเงินเท่าไหร่ ได้สิทธิอะไรบ้าง?

เช็คสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เดือนเมษายน 2564 รับเงินเท่าไหร่ ได้สิทธิอะไรบ้าง?

เช็คสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนเมษายน 2564 ยังเหลือสิทธิอะไรบ้าง? ได้เงินเยียวยาทั้งหมดเท่าไหร่? เช็คที่นี่

หลังจากมาตรการ "เราชนะ" ได้จ่ายเงินเยียวยาของกลุ่มผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ครบตามจำนวน 5,400-5,600 บาท ที่มาตรการกำหนดไว้แล้ว ซึ่งงวดสุดท้ายที่ได้รับเงินเยียวยารายละ 675 และ 700 บาทนั้น ได้ครบไปเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 รวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพิ่มเติม รายละ 500 บาท ระยะเวลา 3 เดือน คือ มกราคม-มีนาคม 2564 จากเดิมที่ได้รับวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อเดือน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับในเดือนเมษายน 2564 ว่ายังเหลือสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้รับวงเงินเยียวยาทั้งหมดเท่าไหร่?

   

  • วันที่ 1 เมษายน 2564

1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 

สำหรับเดือนเมษายน 2564 วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค จะได้รับเงิน 200-300 บาทต่อคน ขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแง่ของรายได้ วงเงินนี้ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ เพื่อนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

- ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน
- ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน 

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 

อีกหนึ่งสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนได้ คือ ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ โดยจะได้รับ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งวิธีการใช้วงเงินนี้คือ การรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า ใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 

สิทธิส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

  • วันที่ 18 มีนาคม 2564

นอกจากนี้เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

4. ส่วนลดค่าน้ำประปา 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

5. ส่วนลดค่าไฟฟ้า

ในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

  • วันที่ 22 มีนาคม 2564

6. ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน ได้เบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนเมษายน 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564

นอกจากนี้ในส่วนของผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แม้ไม่มีบัตรคนจน ก็จะได้รับเบี้ยพิการเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเช่นกัน

ที่มา : กระทรวงการคลัง , ธนาคารกรุงไทย , ทำเนียบรัฐบาล