‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติรัฐคูเวต

 ‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติรัฐคูเวต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ"พระราชสาส์น" ถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาส"วันชาติของรัฐคูเวต" ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์

เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต

กรุงคูเวตซิตี

ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี ด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคูเวต

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้งอกงามเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว