'ผบ.นทพ. 'บินขึ้นเหนือ ติดตามการช่วยเหลือประชาชนประสบภัย

'ผบ.นทพ. 'บินขึ้นเหนือ ติดตามการช่วยเหลือประชาชนประสบภัย

'พล.อ.นเรนทร์' สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.เชียงใหม่ พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชน

25 ก.พ.2564 ที่สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.3นทพ.) โดยมีพล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3, ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31-36, หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ 


161423710146


ทั้งนี้พล.อ.นเรนทร์ และคณะ ได้ร่วมกันฟังบรรยายสรุป การพัฒนา และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งภัยแรง ภัยหนาว หรืออุทกภัย ซึ่งทาง สนภ.3 ได้มีแผนการรองรับที่ทำขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อให้มีความสดวกในการปฎิบัติ

161423712028

จากนั้นผบ.นทพ. และคณะเดินชมบอร์ดนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานของหน่วย จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำทั้งใจ

161423714091

โดยผบ.นทพ. ได้กล่าวให้โอวาทและพบปะกำลังพล ร่วมปลูกต้นไม้ และตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงานของฝ่ายอำนวยการและฝ่ายกิจการพิเศษ

161423715825