รัฐสภา395:18 เสียง เปลี่ยน ระบบเลือกตั้ง "ส.ส.ร." เป็น "แบ่งเขต" แทน "เขตจังหวัด

รัฐสภา395:18 เสียง เปลี่ยน ระบบเลือกตั้ง "ส.ส.ร." เป็น "แบ่งเขต" แทน "เขตจังหวัด

รัฐสภาเสียงข้างมาก 395 เสียง ให้แก้เนื้อหา ระบบเลือกส.ส.ร.​จาก เขตจังหวัด เป็น แบ่งเขตเลือกตั้ง ด้าน "ส.ส.ก้าวไกล" ชี้ติดหล่ม ส.ส.ร.​นอมินี "นักการเมือง" พร้อมยก "นักการเมือง" ติดคุก วานนี้ เพราะเป็นเบี้ย ปูทางให้ "ทหาร" เสวยสุข

       ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมรัฐสภา พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ...   ซึ่งยังอยู่ระหว่างพิจารณา สาระแก้ไข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)  ซึ่งกรรมาธิการ (กมธ.) กำหนดให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง พร้อมกำหนดหลักคำนวณ ให้ เฉลี่ยจำนวนราษฎรทั้งประเทศปีสุดท้ายก่อนปีที่เลือกตั้ง ส.ส.ร. กับจำนวน ส.ส.ร.​200 คน และถือจำนวนที่เฉลี่ยได้ เท่ากับจำนวนราษฎรต่อส.ส.ร.1 คน  จากนั้นจึงนำคะแนนเฉลี่ยเพื่อคำนวณจำนวน ส.ส.ร. แต่ละจังหวัดพึงมี กรณีที่จำนวนราษฎรในจังหวัดใดมีประชากรเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ให้ถือว่ามีส.ส.ร.ได้  1 คน
       ทั้งนี้​ในการอภิปรายมีความเห็นต่าง และต้องการแก้ไขให้ การเลือกตั้งส.ส.ร. มาจากการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งแบ่งเขตภายในจังหวัด, แบ่งเขตประเทศเป็น 200 เขต หรือ ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 
       โดย นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะกมธ. เสียงข้างน้อย สงวนคำแปรญัตติให้ ส.ส.ร.มาจากแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น 200 เขต พิจารณาจากจำนวนราษฎร ตามเขตจังหวัด  และถูกจัดสรรตามจังหวัด เมื่อคำนวณ หากใช้เกณฑ์ราษฎณ 66 ล้านคน เบื้องต้น จังหวัดที่มี ส.ส.ร. 1 คน ทั้งหมด 24 จังหวัด, ส.ส.ร. 2 คน ใน24 จังหวัด, กทม.​มีส.ส.ร.​มากสุด 17 คน เหตุผลสำคัญ เพราะการเลือกส.ส.ร. ถือหลัก 1 เสียง 1 คะแนน ดังนั้น หากใช้เขตจังหวัดเลือกตั้ง จะทำให้ไม่เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม 
       “เป้าหมาย คือ มีตัวแทนจากประชาชนร่างรัฐธรรมนูญของปวงชน หากเลือกตั้งเขตใหญ่ การสื่อสารสองทาง จะเป็นไปได้ยาก เช่น กทม.​ติดต่อกับ ส.ส.ร. เพื่อถ่ายทอดความคิดนั้นยาก หากเป็นเขตย่อย คนที่เข้าถึงตัวแทนย่อมทำได้ ขณะเดียวกันคนที่เป็นส.ส.ร. ถ่ายทอดข้อมูลถึงสมาชิกได้ และที่สำคัญ กรณีที่มองว่าหากแบ่งเขตเล็ก ทำให้การเมืองมีอิทธิพลต่อการได้มาซึ่งส.ส.ร. ทางกลับกัน ในเขตเล็ก จะทำให้เข้าถึงประชาชนได้ดีกว่า ส่วนกรณีที่ต้องเลือกตั้งส.ส.ร.แทนตำแหน่งที่ว่าง หากใช้เขตเล็กจะใช้งบประมาณไม่มาก และไม่ยุ่งยาก” นายวิเชียร อภิปราย  

161423403045

       ขณะที่นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฐานะกมธ.ฯ​เสียงข้างมาก ที่สนับสนุนให้ใช้เขตจังหวัด เพื่อให้ได้ตัวแทนของประชาชนเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญเชิงประเด็น และสลายการใช้อิทธิพลตัวแทนพรรคการเมือง  หากกลับไปใช้แบ่งเขตเลือกตั้ง อาจนำไปสู่การซื้อเสียง เพื่อกำหนดกติกาประเทศ หากเขตใหญ่ คือ เขตจังหวัด จะทำให้ซื้อเสียงยาก กทม.​มี 17 คน ให้ประชาชนเลือกตัวแทนได้ เปิดโอกาสแสดงวิสัยทัศน์​คนที่มีชื่อเสียง ผู้ใช้แรงงาน มีสิทธิ์เข้ามาเป็นส.ส.ร. เชื่อว่าจะทำให้การเมืองพัฒนา แต่การออกแบบให้เขตเล็ก จะทำให้กลุ่มการเมืองเดิมๆ กำหนดคนตัวแทนเป็นร่างทรง ให้เป็นส.ส.ร.
       “เมื่อวานเห็นการตัดสินคดีของนักการเมืองกลุ่มหนึ่ง สู้แต่คนที่ได้เศษอำนาจต้องถูกดำเนินการ แต่คนที่เสวยสุข ทหารที่รัฐประหารไม่เคยโดนคดี แต่คนที่เคลื่อนไหวปูพื้นฐานให้ทหารรัฐประหาร ติดคุกหมด นักการเมืองเป็นเบี้ยให้เดิน จะอยู่ใต้อาณัติของทหารต่อไปหรือ ดังนั้นควรผ่องถ่ายอำนาจให้ประชาชน โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งส.ส.ร.” นายธีรัจชัย อภิปราย
161423403044
       ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา ยังมีความเห็นเป็น 2 ฝ่าย ทั้งที่สนับสนุน ใช้การแบ่งเขตเลือกตั้ง กับให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ส.ส.ร.  ทั้งนี้ตั้งข้อสังเกตว่าการกลับไปใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อให้กลุ่มอิทธิพลแทรกแซงการได้มาซึ่ง ส.ส.ร. และหนีไม่พ้นการครอบงำของกลุ่มทหารที่มีอำนาจโดยการยึดอำนาจ
       อย่างไรก็ดี นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย อภิปรายต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ไม่ผ่านความเห็นชอบ อาจจะทั้งกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือไม่ผ่านวาระสาม ขอเรียกร้องให้ส.ส.ฝั่งรัฐบาล และส.ว. ร่วมมือตั้งกรรมาธิการร่วมกัน จำนวน 45 คนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา เพื่อให้ประเทศมีทางออกและไม่ขัดแย้ง

       เมื่อสมาชิกรัฐสภาอภิปรายแล้วเสร็จ กมธ.​ ชี้แจง โดยนายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะกมธ.ฯเสียงข้างมาก ย้ำว่า กมธ.เห็นร่วมกัน ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งใหญ่เกินไป และอาจมีปัญหาต่อการปฏิบัติ อาทิ พิมพ์บัตรเลือกตั้ง ที่มีผู้สมัครจำนวนมากหลายพันคน นอกจากนั้นการจัดเวทีแนะนำตัว การปราศรัยเป็นเรื่องยาก ส่วนเขตเล็ก อาจถูกครหา เพราะคล้ายกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ทำให้นักเลือกตั้งนำคนของตนเองเป็นส.ส.ร. 

161423403126

       จากนั้นเป็นการลงมติ เสียงข้างมาก 379 เสียงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของกมธ. ที่ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เห็นด้วย 237 เสียง งดออกเสียง 20 เสียง ทำให้ต้องถามมติต่อไปว่าจะใช้การแก้ไขแบบใด ระหว่าง ส่วนของการตัดออกทั้งมาตรา หรือ แก้ไขให้ใช้การเลือกแบบแบ่งเขต โดยเสียงข้างมาก 395 เสียง เห็นด้วยกับระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต่อ 18 เสียง ทั้งนี้มีผู้งดออกเสียงมากถึง 232 เสียง
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับมาตราดังกล่าว มีบทสรุปคือ ที่มาของส.ส.ร. จำนวน200 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง.