คลังเผยคนแห่ยื่นทบทวน ‘เราชนะ’ กว่า 2.79 แสนราย

คลังเผยคนแห่ยื่นทบทวน ‘เราชนะ’ กว่า 2.79 แสนราย

คลังเผย หลังเปิดให้ทบทวนสิทธิ “เราชนะ” วันแรกคนแห่ยื่นทบทวนกว่า 2.79 แสนราย พร้อมเปิดทบทวนสิทธิต่อเนื่องถึง 8 มี.ค.นี้ ขณะที่ ยอดรวมผ่านสิทธิโครงการเราชนะทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่ 27 ล้านคน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการคลัง ได้เปิดปุ่มทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เป็นวันแรก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเข้ามาขอทบทวนสิทธิอีกครั้ง ซึ่งล่าสุด เวลา 17.00 น.มีผู้เข้ามาทบทวนสิทธิแล้วกว่า 279,616 ราย

ส่วนผู้ที่ไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบ ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.นั้น วันนี้เป็นวันแรกที่ระบบเริ่มคัดกรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีอยู่ 5.8 ล้านคน จากผู้ลงทะเบียนกว่า 10 ล้านคน ซึ่งส่วนทนี้ยังไม่ถูกตัดสิทธิทั้งหมด กระทรวงการคลังจะทยอยตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ และประกาศผลการคัดกรองออกมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 12 ก.พ.64

ทั้งนี้ หากรวมประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนกดยืนยันรับสิทธิโครงการเราชนะแล้วจะมีประชาชนที่ได้รับวงเงินสิทธิ์ทั้งสิ้นมากกว่า 27 ล้านคน

สำหรับกลุ่มที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีอยู่รวมกว่า 16.8 ล้านคน หลังจากวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้ประกาศตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8.4 ล้านคน ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง สามารถทบทวนสิทธิได้

"ผู้ยื่นทบทวนสิทธิจะต้องกรอกข้อมูลสำคัญ 4 อย่าง ได้แก่ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ (ไม่ต้องใส่ชื่อกลาง) นามสกุล วันเดือนปีเกิด และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยเปิดให้ทบทวนสิทธิได้ถึง 8 มี.ค.นี้”

โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ และกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สามารถเริ่มตรวจสอบการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติตามลำดับ

โดยประชาชนทั้ง 2 กลุ่มข้างต้นที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนครบวงเงินสิทธิ์ของโครงการ ทั้งนี้ ประชาชนที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เดียวกัน

สำหรับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด สามารถลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงการคลังพบว่ามีประชาชนหรือร้านค้าที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานเกี่ยวข้องในการติดตามและตรวจสอบประเด็นดังกล่าวด้วยแล้ว หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชันของร้านค้าตลอดจนการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที และอาจดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอความร่วมมือประชาชนรักษาสิทธิ์ของตนเอง และขอให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเราชนะ

สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ และการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการเกินกว่าปกติสามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขโครงการทางไปรษณีย์มาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) [email protected]