‘กรมสมเด็จพระเทพฯ ’ พระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล แก่รพ. สมุทรสาคร

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ ’ พระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล แก่รพ. สมุทรสาคร

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทาน "หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล" จำนวน 10 ชุด แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ

161103762775

เพจ มูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่ภาพและข้อความว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล  จำนวน 10 ชุด แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีแรงงานต่างชาติและคนไทยได้รับเชื้อ และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย จึงพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล  แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกลนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อมเกล้าฯ ถวายผ่าน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) เมื่อวันที่ 18 ม.ค.64 เวลา 13.30 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประกอบพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 กรุงเทพฯ 

โอกาสนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา มอบครีมทามือนีเวีย จำนวน 480 ตลับ ซึ่ง บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาครด้วย

161103762834

161103762876

161103762723