ก.แรงงาน ดึง ช่างไฟ-แอร์-เชื่อม วัดระดับการันตีทักษะอาชีพ

ก.แรงงาน ดึง ช่างไฟ-แอร์-เชื่อม วัดระดับการันตีทักษะอาชีพ

ก.แรงงาน ดึงช่างไฟ-แอร์-เชื่อม วัดฝีมือรับหนังสือการันตีทักษะตามกฎหมาย ต่อยอดความปลอดภัยต่อสังคม คาดมีช่างเข้ารับการประเมินไม่ต่ำกว่า 14,000 คน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเชื่อมทิก เป็นอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะนั้น

ในช่วงระหว่างปี 2559-2562 มีช่างฝีมือที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแห่งชาติในสาขาดังกล่าว เข้ารับการประเมินและได้รับหนังสือรับความรู้ความสามารถจำนวน 121,894 คน สำหรับในปี 2563 มีผู้ผ่านการประเมินอีกจำนวน 19,471 คน แบ่งเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 15,258 คน ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 3,587 คน ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 461 คน ช่างเชื่อมแม็ก จำนวน 123 คน และช่างเชื่อมทิก จำนวน 42 คน ส่วนปี 2564 คาดว่าจะมีช่างฝีมือเข้ารับการประเมินจำนวน 14,325 คน


นายธวัช กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ช่างฝีมือในกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กพร. เร่งประชาสัมพันธ์ ให้ช่างฝีมือเข้ารับการประเมินกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถของภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกพร. ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย (1) ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงานพิจารณาผลผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2) ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ เช่น การศึกษา การทำงาน การฝึกอบรม การสัมมนา (3) คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน ต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป จาก 100 คะแนนเต็ม จึงจะผ่านการประเมิน


“ในปีงบประมาณ 2564 ได้กำชับให้สพร.และสนพ. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้มีผู้ว่าจ้างและช่างปฏิบัติงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายถูกดำเนินคดีแล้วหลายราย จึงขอย้ำให้ช่างไฟ ช่างแอร์ และช่างเชื่อม ติดต่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถกับสพร.และสนพ. โดยด่วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและสถานประกอบกิจการที่ทำงานอยู่ จะได้ทำงานหรือประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 1703 และ www.dsd.go.th/oloc” อธิบดีกพร. กล่าว