ใครได้บ้าง? 'เที่ยวไทยวัยเก๋า' รับเงิน 5,000 บาท เช็คเงื่อนไขที่นี่

ใครได้บ้าง? 'เที่ยวไทยวัยเก๋า' รับเงิน 5,000 บาท เช็คเงื่อนไขที่นี่

รัฐเปิดโครงการใหม่ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" กระตุ้นท่องเที่ยวไทยกลุ่มผู้สูงอายุ แจกเงินเที่ยว 5,000 บาทต่อคน เตรียมเปิดลงทะเบียนเร็วๆ นี้ ก่อนอื่นมาเช็ค 9 เงื่อนไขของโครงการกันหน่อย

ภาครัฐได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวไทยอีกครั้ง โดยหลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 (ศบศ.) ได้ประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มติที่ประชุม "เห็นชอบ" จัดทำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ภายใต้ชื่อโครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" 

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 5,000 บาทต่อคน โดยขั้นตอนต่อไป จะนำมติเห็นชอบของ ศบศ. ดังกล่าว เสนอต่อไปยัง ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติและเริ่มดำเนินการต่อไป สำหรับใครที่อยากได้รับสิทธิในโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า ต้องรู้ 9 เงื่อนไข ก่อนจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆ นี้ ได้แก่ 

1. เป้าหมายคือนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจำนวน 1 ล้านคน

2. วงเงินงบประมาณ 5,000 ส้านบาท โดยให้เบิกจ่ายในวงเงินบประมาณเดิมภายใต้โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

4. ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมตา (วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว

160699408034

5. ต้องซื้อแพ็คเกจทัวร์ ที่มีราคาแพ็คเกจ เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บาท และมีระยะเวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

6. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย

7. บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

8. รัฐสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

9. บริษัทนำเที่ยว 1 บริษัท สามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละไม่เกิน 3,000 ราย