INTUCH - THCOM อ่วมฟ้องเรียกคืนดาวเทียมหมื่นล้าน เซ่นธุรกิจดาวเทียมโตยากค้างอวกาศ | STOCK GOSSIP

INTUCH - THCOM อ่วมฟ้องเรียกคืนดาวเทียมหมื่นล้าน เซ่นธุรกิจดาวเทียมโตยากค้างอวกาศ | STOCK GOSSIP

ห้องข่าวเศรษฐกิจ | 11 พ.ย. 63 "รู้ทัน ล้วงลึกทุกมิติ เรื่องเศรษฐกิจการลงทุน" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.00น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22