ดีอีเอส ประสาน กสทช. สั่งทุกค่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต ระงับใช้ telegram

ดีอีเอส ประสาน กสทช. สั่งทุกค่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต ระงับใช้ telegram

รองปลัดดีอี ทำหนังสือถึง กสทช. ขอให้ขอความร่วมมือแจ้งผู้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ ระงับการใช้แอพพลิเคชั่น เทเลแกรม

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองป้องกันและปรามปราบการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายภุชพงศ์ โนดไทสง รองปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนาม ในเอกสารลับมาก ด่วนที่สุด ถึง เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เนื้อหาโดยสรุป ระบุว่า ให้ กสทช ดำเนินการแจ้งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการเรือข่ายมือถือทุกราย ระงับใช้ แอพพลิเคชั่น เทเลแกรม

นอกจากนี้ คำสั่งของ กระทรวงดีอีเอส ยังอ้างอิงด้วยว่า หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบสคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนด แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจกาสรโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษบกิจและสังคม ดำเนินการเพื่อให้ระงับการทำให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์

160309131669