'สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง' พระราชทาน 'คำขวัญวันแม่แห่งชาติ' ประจำปี 2563

'สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง' พระราชทาน 'คำขวัญวันแม่แห่งชาติ' ประจำปี 2563

วันนี้ (22 ก.ค.63) เพจเฟซบุ๊ก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เผยแพร่ ข้อความ "คำขวัญ" เนื่องใน "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2563 ความว่า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 

"รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา 

รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน"