'คณิสสร์' ผงาดนั่งซีอีโอ 'เน็กซ์พอยท์'

'คณิสสร์' ผงาดนั่งซีอีโอ 'เน็กซ์พอยท์'

“เน็กซ์พอยท์” รื้อโครงสร้างบริหาร ดัน “คณิสสร์ ศรีวชิระประภา” นั่งซีอีโอแทน “เอนก ปิ่นวนิชย์กุล” มีผล 1 ก.ค.2563

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยและบริษัทย่อยของนายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป


ที่ประชุมยังได้อนุมัติแต่งตั้ง นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป รวมทั้งแต่งตั้งนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเพื่อทดแทน ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นซีอีโอของ เน็กซ์ พอยท์ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 ขณะที่นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา เป็น 1 ใน 3 นักลงทุนรายใหญ่ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของ NEX จำนวน 23,000,000 หุ้น หรือ 3.81% ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา และจะเข้ามาซื้อเพิ่มอีก 300 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 2.20 บาท เป็นนักธุรกิจในวงการรถโดยสาร และมีสายสัมพันธ์อันดีกับนักธุรกิจประเทศจีน


ราคาหุ้น NEX วานนี้(8ก.ค.) การซื้อขายผันผวนตลอดทั้งวัน ราคาขึ้นไปสูงสุดที่ 5.25 บาท ก่อนมีแรงขายทำกำไร ทำให้ปิดตลาดที่ 4.42 บาท ลดลง 0.22 บาท หรือ 4.74% มูลค่าการซื้อขาย 639 ล้านบาท


วันที่ 10 ก.ค. NEX จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาวาระเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,070,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 827,833,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,897,833,514 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,070,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ 3 ราย ได้แก่ 1.บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จำนวนไม่เกิน 670,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท


2.นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท และ 3. นายบุญเอื้อ จิตรถนอม จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาท