พาณิชย์ ดึงเพจดังรีวิวร้านอาหารไทย Thai SELECT  

พาณิชย์ ดึงเพจดังรีวิวร้านอาหารไทย Thai SELECT  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมหารือสถาบันการเงินช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหาร Thai SELECT พร้อมประสานเพจรีวิวชื่อดัง และฟู๊ดเดลิเวอรี่ กระตุ้นตลาดและยอดขาย หลังได้รับผลกระทบโควิด-19

นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งจำต้องปิดกิจการไป อีกส่วนหนึ่งแม้จะสามารถประคับประคองให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ และกลับมาเปิดร้านได้อีกครั้ง  แต่ก็ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อต่อยอดและบริหารจัดการร้านค้าตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งตนได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เบื้องต้น กรมได้หารือแนวทางการช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนกับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการประกอบ

  159168692793  

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า  ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆ ถึงรายละเอียดและโครงการการช่วยเหลือต่างๆ ที่สถาบันการเงินดำเนินการอยู่ และสามารถผนวกผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT เข้าไปอยู่ในโครงการได้ เพื่อเป็นการลดเวลาในการออกแบบโครงการพิเศษเฉพาะผู้ประกอบการ และให้ทันต่อสถานการณ์การดำเนินธุรกิจที่กลับมาประกอบกิจการเต็มรูปแบบอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังจะหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารผ่านบัตรเครดิตของสถาบันการเงิน เพื่อกระตุ้นยอดขายและตอกย้ำการรับรู้ของผู้บริโภค โดยหลังจากที่ร้านอาหารได้หยุดดำเนินกิจการไประยะหนึ่ง เมื่อกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง การประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นลำดับต้นๆ ในการกระตุ้นและแจ้งให้ผู้บริโภคหันกลับมาสนใจและเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลถึงยอดขายของกิจการในอนาคตอีกด้วย

  159168694276      

นายวีรศักดิ์  กล่าวว่า ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ประสานเพจรีวิวชื่อดัง ฟู๊ดเดลิเวอรี่ และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ในการช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนา ขับเคลื่อนธุรกิจอาหารไทยให้มีความแข็งแกร่ง และเป็นที่รู้จักมากขึ้น อาทิ Wongnai เพจมูมมาม เพจ BKreview - เรารีวิวทุกความอร่อย เพจตั๊ก บริบูรณ์แฟมิลี่ (boriboon family) Grab Food การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการผลักดันให้ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ThaiSELECT ในประเทศ เป็นที่รับรู้รับทราบและช่วยกระตุ้นตลาดอีกทางหนึ่ง รวมถึง การทำโปรโมชั่นส่วนลดผ่าน Grab Food ส่วนลดเมื่อชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น”

 “ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเปิดรับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2563 จึงขอเชิญชวนร้านอาหารไทยสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือ e-Mail : [email protected], Facebook : Thaiselectthailand หรือ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 5962 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th"นายวีรศักดื์ กล่าว

สำหรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. Thai SELECT PREMIUM ได้รับคะแนนการประเมิน 90 คะแนนขึ้นไป  2. Thai SELECT ได้รับคะแนนจากการประเมิน 75 - 89 คะแนน  และ 3. Thai SELECT UNIQUE  ร้านอาหารไทยที่มีรายการอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรืออาหารประจำถิ่น เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้วจะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT UNIQUE ทำให้ทราบว่าร้านอาหารไทยนี้ นอกจากจะเป็นร้านอาหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐาน Thai SELECT แล้ว ยังมีรายการอาหารประจำถิ่นอยู่ด้วย  ปัจจุบัน  ประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวนทั้งสิ้น 781 ร้าน ประกอบด้วย 1. Thai SELECT Premium 10 ร้าน 2.Thai SELECT 700 ร้าน และ 3. Thai SELECT Unique 71 ร้าน

  159168698396