สหกรณ์ ช่วยกระจายสินค้ารับมือโควิด-19 ช่วง มี.ค.-เม.ย.63 มูลค่าแตะ 14.963 ลบ.

สหกรณ์ ช่วยกระจายสินค้ารับมือโควิด-19 ช่วง มี.ค.-เม.ย.63 มูลค่าแตะ 14.963 ลบ.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนขบวนการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิต รับมือโควิด-19 เผย 2 เดือน 1,306 ตัน มูลค่า 14.963 ล้านบาท เดินหน้าสนับสนุนสหกรณ์ขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการกระจายผลผลิตของสหกรณ์สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มผัก ผลไม้ และสินค้าประมง เนื่องจากที่ผ่านมาสหกรณ์จะรวบรวมผลไม้ส่งออกไปจำหน่ายตลาดต่างประเทศจำนวนมาก แต่ต้องหยุดชะงัก เพราะประเทศคู่ค้าหยุดการสั่งซื้อ ทำให้สินค้าเกษตรหลายชนิดไม่มีตลาดรองรับ ทำให้ผลผลิตล้นตลาดในพื้นที่แหล่งผลิตและราคาตกต่ำ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ในทุกจังหวัดช่วยกันสั่งซื้อสินค้าจากสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เพื่อกระจายสู่ตลาดและผู้บริโภคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

รวมถึงขยายช่องทางการจำหน่ายและช่วยกันประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ทั้งทางเพจFacebook และ Line ของสหกรณ์ ซึ่งในช่วงเดือนมี.ค.- เม.ย.ที่ผ่านมา สามารถกระจายสินค้าได้รวม 14.963 ล้านบาท

158815960649

โดยกลุ่ม มะม่วง ลำไยลิ้นจี่ เงาะ รวม 133.142 ตัน มูลค่า 4.119 ล้านบาท เกลือทะเลกระจายไปยังสหกรณ์ปลายทาง 71 จังหวัด จำนวน 1,150 ตัน มูลค่า6.325 ล้านบาท ปลากะพง ปลานิล ปลาทับทิมอีก 2.305 ตัน มูลค่า 2.79 แสนล้านบาท กุ้งแวนนาไมและกุ้งก้ามกราม 21.202 ตันมูลค่า 4.240 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกระจายผลไม้ดังกล่าวกรมส่งส่งเสริมสหกรณ์สนับสุนสหกรณ์ต้นทาง 90 แห่ง ใน 31 จังหวัดได้รับค่าบริหารจัดการกิโลกรัมละ 1 บาท รวม 11,700,000 บาท และชดเชยค่าขนส่งให้กิโลกรัมละ 2 บาท รวม 23,400,000 บาท

158815963267

ส่วนสหกรณ์ปลายทางที่ตั้งอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศ 824 แห่ง จะได้รับค่าบริหารจัดการกิโลกรัมละ 50 สตางค์ เป็นค่าขนส่งค่าจ้างคนงานและจัดซื้อถุงใส่ผลไม้ รวมทั้งสิ้น 5,850,000 บาท

โดยในขณะนี้ยังมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง 4,087,200 บาท สนับสนุนด้านบรรจุภัณฑ์ โดยให้สหกรณ์นำไปจัดซื้อตะกร้า 191,700 ใบ เพื่อขนส่งผลไม้ไปสู่ผู้บริโภคปลายทางได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น