กรมธุรกิจฯ เผย ยอดการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 พุ่งช่วง 3 เดือนแรกปีนี้

กรมธุรกิจฯ เผย ยอดการใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 พุ่งช่วง 3 เดือนแรกปีนี้

กรมธุรกิจพลังงาน เผย พิษโควิด-19 ฉุดยอดการใช้น้ำมัน3เดือนแรก(ม.ค.-มี.ค.63) หด 7.5% ขณะที่ แก๊สโซฮอล์ อี20 พุ่ง เหตุราคาถูกกว่า แก๊สโซฮอล์ 95 แตะ 3 บาทต่อลิตร

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) เปิดเผยถึง สถานการณ์ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการใช้น้ำมันทุกชนิดที่ลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 จนส่งผลให้ประเทศไทยต้องประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และมีการออกมาตรการ Lock down ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

โดยพบว่า การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 31.1 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 2.3% แบ่งเป็น กลุ่มแก๊สโซฮอล์ มีปริมาณการใช้จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เฉลี่ยอยู่ที่ 30.3 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 1.6% ขณะที่น้ำมันเบนซิน มีการใช้ลดลงเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 0.8 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 21.8%

158815766922

ขณะที่ การใช้น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า แก๊สโซฮอล์อี 20 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 6.5 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.8% เนื่องจากมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.01 บาทต่อลิตร รองลงมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 95 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 14.0 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.5% เนื่องจากแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 มีราคาใกล้เคียงกันโดยมีส่วนต่างเพียง 0.27 บาทต่อลิตร ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้น้ำมันชนิดที่มีค่าออกเทนสูงกว่า ขณะที่แก๊สโซฮอล์ 91 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 8.7 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 9.7% และ แก๊สโซฮอล์ อี85 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.1 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 11.4%

ส่วนการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 67.6 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 2.9% โดยน้ำมันดีเซล บี7 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 51.5 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 22.2% ,น้ำมันดีเซล บี10 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 ล้านลิตรต่อวัน และน้ำมันดีเซลบี20 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.7 ล้านลิตรต่อวัน

158815772236

ส่วนการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 17.7 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน 17.4% เนื่องด้วยหลายสายการบินประกาศหยุดให้บริการจากผลกระทบโควิด-19

นอกจากนี้ การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) เฉลี่ยอยู่ที่16.0 ล้านกิโลกรัม(กก.)ต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน11.7% และการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 ล้านกก.ต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 17.0% เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี20 ทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนและรถโดยสารหันไปใช้ดีเซลหมุนบี 20 ทดแทน