เปิดเงื่อนไข ‘ประกันภัยข้าวนาปี 2563’ ช่วยเกษตรกรเพิ่มจาก ‘เงินเยียวยา 15,000 บาท’ 

เปิดเงื่อนไข ‘ประกันภัยข้าวนาปี 2563’ ช่วยเกษตรกรเพิ่มจาก ‘เงินเยียวยา 15,000 บาท’ 

เปิดเงื่อนไขและวิธีลงทะเบียน "การประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563" มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนอกเหนือจาก "เงินเยียวยา" 15,000 บาท ในช่วงโควิด-19 เพื่อป้องกันการเสียหายของ ผลิตผลในกรณีประสบภัยธรรมชาติ 7 ภัย ภัยศัตรูพืช และโรคระบาด

หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในระบบที่ ลงทะเบียน ไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังได้จัดเตรียมวงเงินไว้ให้พร้อมแล้วสำหรับการเยียวยาในระยะเวลา 3 เดือนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท ส่วนจะแบ่งจ่ายเป็นเวลา 3 เดือน หรือจ่ายครั้งเดียว 15,000 บาทจะมีประกาศต่อไป 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

   

นอกจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ช่วยเหลือเกษตรกรในมิติอื่นๆ ด้วย หนึ่งในนั้นคือ "โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563" ตามนโยบายของรัฐบาล

  •  รายละเอียดโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 

ในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงกรมธรรม์ข้าวนาปีให้มีความพิเศษ และเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 แบบกรมธรรม์ ดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เพื่อกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  (รายละเอียด)
2. กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เพื่อกลุ่มเกษตรกรพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำ
3. กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ
4. กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม

158814319392

  •  คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัยโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :  'ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000' ต้องทำอย่างไรบ้าง?

  •  อยากรับความคุ้มครองจากประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ต้องทำอย่างไร 

สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปที่มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ำ รัฐบาลและธนาคารอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมด โดยธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ ผู้ขอเอาประกันไม่ต้องมาติดต่อธนาคาร

ส่วน เกษตรกรทั่วไปที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางและสูง สามารถนำบัตรประชาชนมาติดต่อทำประกันที่ ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขา ในช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีทุกรายต้อง แจ้งปรับข้อมูลเกษตร (ทบก.) ปี 2563/64 ที่สำนักงานอำเภอด้วย

  •  ระยะเวลาในการจำหน่ายกรมธรรม์ และวันที่เริ่มคุ้มครอง 

158814319352

ที่มา: ธ.ก.ส.