เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 18 พ.ค. ค่าฝุ่นสีเขียว อากาศดี กทม. ฝนตกหนัก 60%

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 18 พ.ค. ค่าฝุ่นสีเขียว อากาศดี กทม. ฝนตกหนัก 60%

ค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าฝุ่นวันนี้ 18 พฤษภาคม 2567 อากาศวันนี้ กทม. ฝุ่นละอองไม่เกินมาตรฐาน ค่าฝุ่นสีเขียว อากาศดี วัดได้ 8.4-23.2 มคก./ลบ.ม. ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพฯ อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง "ฝนตกหนัก" ฝนถล่มร้อยละ 60 ของพื้นที่

"ค่าฝุ่นวันนี้" 18 พฤษภาคม 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 "อากาศวันนี้" กทม. ฝุ่นละอองไม่เกินมาตรฐาน ค่าฝุ่นสีเขียว อากาศดี วัดได้ 8.4-23.2 มคก./ลบ.ม. ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ อุณหภูมิกรุงเทพฯ อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง "ฝนตกหนัก" ฝนถล่มร้อยละ 60 ของพื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (ค่าฝุ่น PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร 

ตรวจวัดได้ 8.4-23.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

 

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

 

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 18 พ.ค. ค่าฝุ่นสีเขียว อากาศดี กทม. ฝนตกหนัก 60%

กรุงเทพพื้นที่ไหนอากาศดีสุดในวันนี้ "คนกรุงเทพ" เช็กเลย

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 18 พ.ค. ค่าฝุ่นสีเขียว อากาศดี กทม. ฝนตกหนัก 60%

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 18 พ.ค. ค่าฝุ่นสีเขียว อากาศดี กทม. ฝนตกหนัก 60%

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 18 พ.ค. ค่าฝุ่นสีเขียว อากาศดี กทม. ฝนตกหนัก 60%

 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 18-25 พ.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงดี ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสเกิดฝนตก ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง

และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชนและขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ

5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้

1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น

2. งดเผาขยะ งดจุดธูป

3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง

4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน      

 
ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง