เช็คง่าย! ได้ 'เงินเยียวยา' เร็ว ผ่าน 'ผู้พิทักษ์สิทธิ์' มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

เช็คง่าย! ได้ 'เงินเยียวยา' เร็ว ผ่าน 'ผู้พิทักษ์สิทธิ์' มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

รู้จัก "ผู้พิทักษ์สิทธิ์" ผู้ช่วยเหลือ ผู้ลงทะเบียนรับ "เงินเยียวยา" เพื่อให้เข้าถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาทได้เร็ว และง่ายขึ้น

จนถึงวันนี้ สถานะการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ล่าสุด ทางเว็บไซต์จะได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไป ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน, ยื่นทบทวนสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

ขณะเดียวกันนั้น หลังจากที่ได้เปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ยื่นขอทบทวนสิทธิได้นั้น กระทรวงการคลังได้มอบหมาย ผู้พิทักษ์สิทธิ์ จำนวนกว่า 23,000 คน สับเปลี่ยนลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อทำหน้าที่ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

รายละเอียดของ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ มีคำอธิบายจาก เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ใช้เงื่อนไขอะไร 'เราไม่ทิ้งกัน' ปรับสถานะรับ 'เงินเยียวยา' เพิ่ม?

- 'อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน' ตกลงได้หรือไม่ได้ 'เช็คสถานะเงิน5000' ที่นี่!

- เผลอกดยกเลิก 'เราไม่ทิ้งกัน' เตรียมขอ 'ทบทวนสิทธิ์' รับเยียวยา 5,000 บาท ได้พรุ่งนี้!

  • ผู้พิทักษ์สิทธิ์ เป็นใคร 

ผู้พิทักษ์สิทธิ์ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่เก็บข้อมูล/หลักฐานการประกอบอาชีพ จากประชาชนผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

ทั้งนี้ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่มีอำนาจในการตัดสินผลการพิจารณาเงินเยียวยา โดยเพียงทำการส่งข้อมูลเข้ากระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาตามคุณสมบัติของมาตรการฯ เพื่อรับเงินเยียวยาต่อไป ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ

  • สำหรับผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบข้อมูล กระทรวงการคลังอาจจะมีการตรวจสอบหลักฐานประกอบอาชีพของผู้ยื่นทบทวนสิทธิเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งจะมีการติดต่อเพื่อขอเข้าพบผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ
  • ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่ปุ่มตรวจสอบสถานะ
  • ผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังไม่มีการเรียกรับเงินหรือรับสิ่งของอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาทบทวนสิทธิของผู้ลงทะเบียนตามมาตรการรับเงินเยียวยา

158805433896

โดย ผู้พิทักษ์สิทธิ์ มีขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และหน้าที่ ดังนี้

1. ผู้พิทักษ์สิทธิจะโทรศัพท์นัดหมายผู้ทบทวนสิทธิล่วงหน้าทุกราย

2. เมื่อลงพื้นที่ไปพบผู้ทบทวนสิทธิผู้พิทักษ์สิทธิจะมีการแสดงตนอย่างชัดเจน (อาจขอให้ผู้พิทักษ์สิทธิแสดงบัตรประจำตัวหรือเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้)

3. จะมีการใช้แอพพลิเคชั่น “ผู้พิทักษ์สิทธิ” ที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของฝ่ายเจ้าหน้าที่ เป็นเครื่องมือในการขอยืนยันตัวตนของผู้ทบทวนสิทธิและถ่ายภาพหลักฐานต่างทุกขั้นตอน

4. ข้อมูลที่สำรวจและจัดเก็บจะถูกส่งตรงจากแอปพลิเคชันกลับมายังฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

158805461520

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การตรวจสอบของผู้พิทักษ์สิทธิ์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อตัวผู้ลงทะเบียนฯ เอง ทางระบบขอความร่วมมือผู้ขอทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. หลังจากยื่นขอทวบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์แล้ว ควรเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ตลอดจนเอกสาร และหลักฐานแสดงการประกอบอาชีพล่วงหน้า อาทิ ภาพถ่ายการประกอบอาชีพ ตามอาชีพที่ได้ลงทะเบียนไว้ ใบอนุญาตประกอบอาชีพ ภาพถ่ายกับสถานประกอบการ เป็นต้น

2. ผู้พิทักษ์สิทธิมีหน้าที่ยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยไม่มี อำนาจพิจารณาคุณสมบัติว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

ที่สำคัญ ต้องระมัดระวังการแอบอ้างหลอกลวงโดยผู้ไม่หวังดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ กระทรวงการคลังจะไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปนัดหมายแต่อย่างใด

โดยข้อมูลจาก กระทรวงการคลังระบุว่า กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์อีก 1.1 ล้านรายในวันที่ 29 เมษายน 2563 และจะทำให้ตั้งแต่วันที่ 8-29 เมษายน 2563 จะมีผู้ได้รับเงินเยียวยารวม 7.5 ล้านราย คิดเป็นเงินราว 3.8 หมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกัน ก็ยังมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 6.3 ล้านราย ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว 5.2 ล้านราย ยังเหลืออีก 1.1 ล้านรายที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน อย่างรวดเร็ว