ขอ 'สินเชื่อ' นอกจาก 'SCB' ยังมีเจ้าไหน อนุมัติไว ของ่ายผ่านแอพ อีกบ้าง?

ขอ 'สินเชื่อ' นอกจาก 'SCB' ยังมีเจ้าไหน อนุมัติไว ของ่ายผ่านแอพ อีกบ้าง?

รวบรวม "สินเชื่อ" จากธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่สามารถ "กู้เงิน" ได้ในกรณีฉุกเฉินผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ต้องไปสาขา และอนุมัติเร็ว

  •  SCB 

"SCB" หรือธนาคารไทยพาณิชย์เปิดให้บริการ "สินเชื่อ" ด่วน ผ่านแอปพลิเคชั่น "SCB Easy" ซึ่งเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ "ผู้ค้าออนไลน์" ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์ และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

"ผู้ค้าออนไลน์" ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์ และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่นๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร 

วิธีกู้เงินออนไลน์จาก SCB
158764472064

เงื่อนไขสินเชื่อ 

- บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ที่ใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือรับชำระเงินผ่าน QR Code มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และมีรายการเงินเข้า (Cash Inflow) ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด 
- วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 10,000 - 300,000 บาทต่อราย
- ผ่อนชำระนานสูงสุด 18 เดือน 
- ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
- ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด
- ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร : ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการสมัคร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: วิธีขอ 'SCB สินเชื่อ’โอนไว ได้เงินภายใน 3 นาที

  •  Xpress Loan KBank 
"KBank" หรือธนาคารกสิกรไทย มีบริการ Xpress Loan หรือเงินก้อนพร้อมใช้ คือบริการเงินกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS ที่จะเสนอให้ลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีกับธนาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด จึงจะได้รับการเรียนเชิญผ่าน KPLUS 
โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใน KPLUS ธนาคารมีรูปแบบในการแจ้งสิทธิ์บน KPLUS ดังนี้
- ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอใน K+TODAY
- ลูกค้าได้รับข้อความหน้าแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง มุมขวาบนของหน้าจอ)
- ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอในหน้า "สินเชื่อ" โดยจะมีแถบแสดง "Loans for You" (สินเชื่อสําหรับคุณ) โดยลูกค้าแต่ละท่านอาจจะได้รับการแจ้งสิทธิ์ในตําแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ครบทั้ง 3 รูปแบบในครั้งเดียว
คุณสมบัติขอผู้ขอสินเชื่อ โดยรวม
- สัญชาติไทย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ประจำ 
- ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
- ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
- มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
สำหรับผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
- ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
- ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
สำหรับผู้กู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
- ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
- ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
รายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Xpress Loan
158773152933
เอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารแสดงรายได้
- สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

ยื่นเอกสารการสมัครที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ, Booth กิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย หรือ กรอกข้อมูลให้ธนาคารติดต่อกลับ Website ธนาคารกสิกรไทย, K PLUS

158773144134

ดูรายละเอียดสินเชื่อ: Xpress Loan บน KPLUS KBank

  •  Krungsri iFIN 

Krungsri iFIN สินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถยื่นกู้ด้วยตนเองผ่านแอพ KMA สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รู้ผลไวภายใน 1 วัน นับจากการยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ดอกเบี้ยถูกกว่าปกติ 3% ทุกวงเงิน ทุกเดือน เริ่มต้นเพียง 9.99% ต่อปี*

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

- อายุ 20 - 59 ปี
- พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
- อายุการทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

รายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี Krungsri iFIN

158774786671

- ดอกเบี้ย Krungsri iFIN เป็นการกู้เงินออนไลน์ดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยปกติถึง 3% ตลอดอายุสัญญา

> ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี ใน 3 เดือนแรก (สำหรับพนักงานประจำ อายุงาน 1 ปีขึ้นไป ที่รับเงินกู้ผ่านบัญชีกรุงศรี ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
> ดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก (สำหรับพนักงานประจำที่รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 60,000 ขึ้นไป รับเงินผ่านวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.- 31 ธ.ค. 2561)
> ดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี ใน 12 เดือนแรก (อันนี้สำหรับพนักงานประจำที่ฐานเงินเดือนสูง 150,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป)

- ยื่นกู้เงินด่วนออนไลน์ได้เองผ่านมือถือ ปลอดภัยทุกขั้นตอน
- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกันในการกู้เงิน
- ฟรีค่าธรรมเนียม ทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดการเงินกู้ ค่าโอนเงินเข้าบัญชีหลังได้รับการอนุมัติเงินกู้ และค่าธรรมเนียมการใช้เงินหมุนเวียนตลอดชีพ


วิธีกู้เงินออนไลน์ผ่าน Krungsri iFIN

158773128233

หมายเหตุ

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลตามรายได้ และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้บริการ
  • ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ดูรายละเอียดสินเชื่อ: Krungsri iFIN