'กรมหมื่นสุทธนารีนาถ-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา' พระราชทานเงินให้แก่ 9 รพ.ต้านภัยโควิด-19

'กรมหมื่นสุทธนารีนาถ-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา' พระราชทานเงินให้แก่ 9 รพ.ต้านภัยโควิด-19

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่ง เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ในนามของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

​ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ขณะนี้เกิดเป็นโรคติดต่อในหลายพื้นที่ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ด้วยทรงห่วงใยและใส่พระทัยต่อการดูแลรักษาคนไข้ ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินในนามมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่โรงพยาบาล 9 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวนโรงพยาบาลละ 200,000 บาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และการจัดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19