‘บลจ.กรุงไทย’จับจังหวะหุ้นผันผวน ปั้น‘SSFX’สร้างผลตอบแทนยาว

‘บลจ.กรุงไทย’จับจังหวะหุ้นผันผวน  ปั้น‘SSFX’สร้างผลตอบแทนยาว

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19  ทั่วโลกที่เริ่มทรงตัว  หรือมีอัตราเร่งที่ลดลง บวกกับมาตรการรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบ ทำให้เริ่มมีความคาดหวังว่า เศรษฐกิจไทยจะฟื้นกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติได้ในอนาคต  จึงนับเป็นโอกาสที่จะเข้าลงทุนในตลาดหุ้น 

“ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ย้ำมาเสมอว่า ตลาดที่คนกำลังกลัว(fear)สุดๆ เป็นช่วงจังหวะของการเข้าลงทุน ตอนนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่ “เข้าใจตลาดหุ้น รับความเสี่ยงสูงได้ และลงทุนระยะยาว” แนะนำให้ทยอยเข้าลงทุนกองทุนรวม SSFX พร้อมติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด

“ในช่วงแรกของการเปิดขายIPOกองทุน SSFX วันที่ 1-8เม.ย.ที่ผ่านมานี้ ตลาดปรับตัวลงมาลึกแล้ว เป็นโอกาสเข้าลงทุนได้แล้ว และระยะถัดไปในช่วงจังหวะที่ตลาดหุ้นยังผันผวน  การระบาดของโควิด-19 ยังไม่ชัดเจนจะจบเมื่อไหร่ ยังเป็นโอกาสในการลงทุนได้เช่นกัน โดยหาจังหวะเหมาะสมของตนเอง ทยอยเข้ามาลงทุนกองทุนรวมSSFX ช่วง3เดือนหรือสิ้นสุดวันที่30มิ.ย.นี้ เพื่อออมเงินระยะยาวและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี”

ส่วนภาวะแพนิกไถ่ถอนกองทุนตราสารหนี้  ไม่มีผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนกองทุนหุ้น รวมถึงกองทุนรวม SSFX  เพราะสองตลาดนี้แยกออกชัดเจน แม้จะมีการทับซ้อนของสินทรัพย์ในกองทุนบ้างแต่ไม่ได้มีนัยสำคัญ เห็นได้ว่า ตลาดตราสารทุนยังมีเงินไหลเข้า รวมถึงกองทุนหุ้นด้วย

“พฤติกรรมของผู้ลงทุนของสองตลาดนี้แตกต่างกันอยู่แล้ว คนที่ลงทุนในตราสารทุน ยังคงสามารถรับความเสี่ยงได้สูง ถ้าตลาดผันผวนและยังอยู่ในขาลง ก็แค่รอจังหวะเข้าลงทุน ตามความเหมาะสม ตอนนี้เราแนะนำให้ทยอยลงทุนได้ เพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติได้  บางธุรกิจอาจกลับมาแรง บางธุรกิจต้องใช้เวลาฟื้นตัว แต่ตลาดหุ้นจะปรับตัววิ่งขึ้นไปก่อนที่เศรษฐกิจจะปรับขึ้นอยู่แล้ว”

สำหรับบลจ. กรุงไทย เปิดขายกองทุนรวม SSFX จำนวน 2 กองทุน  คือ 1. กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออมชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KT70/30S-SSFX ) ที่มีจุดเด่น การนำโมเดลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF70/30 มาใช้ โดยตลอดระยะเวลา13ปี สามารถสร้างผลตอบแทนดี ใกล้ผลตอบแทนดัชนี SET Index เฉลี่ยที่9%ต่อปี ด้วยการลงทุนที่มีลักษณะยืดหยุ่นที่ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนด้วยเงินสดที่สามารถถือครองได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงของเวลา

และ2. กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ ( KTESGS-SSFX)  มีจุดเด่นลงทุนรับกระแสที่ดีทั้งปัจจุบันและในอนาคต คำนึงถึงธรรมาภิบาล สังคม และสภาพแวดล้อม ลงทุนใน Index Fund ของไทยพัฒน์ฯ ที่มีการกระจายการลงทุนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังมีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและรีท ทำให้การกระจายตัวอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม

โดยทั้งสองกองทุน มีขนาดกองทุนละ1,000 ล้านบาท ไม่มีเงินลงทุนขั้นต่ำ เปิดขายช่วงแรก (IPO) วันที่ 1-8 เม.ย.ที่ผ่านมานี้ แล้วจะปิดไปและเปิดขายใหม่อีกครั้งในวันที่ 13 เม.ย.- 30 มิ.ย.นี้

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษพิเพิ่มให้กับผู้ลงทุน คือ ยอดลงทุนสุทธิ ทุกๆ 50,000 บาท สำหรับการชำระทุกช่องทาง รับเงินคืน 100 บาท เข้ากองทุน KTSTPLUS ตั้งแต่ 1 เม.ย. -30 มิ.ย. และสามารถซื้อผ่านบัตรเครดิต ktc หรือใช้คะแนน ktc forever ทุกๆ 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท