กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19

กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19

ทำเองใช้เอง ..กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19

พระมหาสมเกียรติ ญาณสุทโธ พร้อมด้วยพระลูกวัดมัชฌันติการาม สวม หน้ากากอนามัย และ สวม Face Shield ในระหว่างออกบิณฑบาต เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ ระหว่างการสนทนาและ ให้พรแก่ญาติโยม ที่มาใส่บาตรในตอนเช้า โดยได้ศึกษาการทำ Face Shield จากสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อชิ้นอยู่ในราคาไม่เกิน 20 บาท โดยทำให้พระในวัดได้ใช้เป็นบางส่วน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อให้ผู้อื่นต่อไป

ภาพ ธัชดล ปัญญาพานิชกุล (Tatchadon Panyaphanitkul)

กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19

กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19

กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19

กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19

กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19

กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19

กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19

กันไว้ก่อนนะโยม! พระใส่ Face Shield ออกบิณฑบาต ป้องกันโรคโควิด-19