รวม 'ประกันโควิด-19' ที่ยังซื้อได้ อัพเดทล่าสุด

รวม 'ประกันโควิด-19' ที่ยังซื้อได้ อัพเดทล่าสุด

ตามไปดู "ประกันโควิด-19" บริษัทไหนยังเปิดขายอยู่บ้าง หลังจากที่หลายบริษัททยอยยกเลิกประกันโควิด-19 แบบ "เจอ จ่าย จบ" หวั่นผู้เอาประกันกล้าเสี่ยงติดเชื้อเพื่อรับเงินก้อน

นับตั้งแต่ "โควิด-19" มีแนวโน้มระบาดในประเทศไทยมากขึ้น ยอดขายประกัน "โควิด-19" ก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชน

ก่อนหน้านี้ประกันโควิด ประเภท "เจอ จ่าย จบ" ที่มีเงื่อนไขจ่ายเงินก้อนทันทีที่พี่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เป็นรูปแบบประกันที่ขายดีที่สุด และหลายบริษัทประกัน ทยอยออกมารับความต้องการของผู้บริโภคเช่นกัน

ทว่า เมื่อเวลาผ่านไปหลาย บริษัทประกันทยอยเลิกขายกรมธรรม์ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” ประเภท “เจอ จ่าย จบ” เนื่องจากเริ่มกังวลว่า จะเกิดการทุจริตเคลมสินไหมจากผู้เอาประกันภัย (Moral Hazard) เพราะที่ผ่านมาเริ่มพบว่า คนซื้อประกันโควิดกันหลายฉบับจากหลายบริษัท เพื่อต้องการเงินก้อนเป็นจำนวนมาก

"บางคนซื้อถึง 8 กรมธรรม์ ได้ทุนประกันรวมกว่า 5-8.5 แสนบาท แต่ลงทุนจ่ายเบี้ยเพียงแค่ 5-6 พันบาท หากคนกลุ่มนี้เกิดไม่มีรายได้ ต้องหยุดงาน หรือธุรกิจมีปัญหา เขาก็อาจจะพร้อมเอาตัวเองไปติดเชื้อไวรัสเพื่อเอาเงินประกัน เพราะค่ารักษาพยาบาลภาครัฐก็ดูแลทั้งหมด และด้วยพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ อาจทำให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติด โควิด-19 เพิ่มด้วย เพราะการระมัดระวังตัวจะลดลง"

อย่างก็ตาม ปัจจุบัน (30 มีนาคม 2563) ยังมีบริษัทประกัน ที่เปิดขายประกัน "โควิด-19" รูปแบบอื่นๆ ที่เน้นคุ้มครองครอบคลุมทั้งอาการป่วย และ/หรือ เสียชีวิตจากอาการโควิด-19 เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประกันในช่วงนี้ 

กรุงเทพธุรกิจ รวบรวมข้อมูลได้ ดังนี้

  •  เอเชียประกันภัย 

158540672460

ประกันมีระยะเวลารอคอย 14 วัน

แผน 1
 

- เบี้ยประกัน 350 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท
- เสียชีวิต 100,000 บาท
- ไม่มี
ติดเชื้อรับเงินก้อน
- รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน

แผน 2 

- เบี้ยประกัน 500 บาท
- ติดเชื้อรับเงินก้อน 50,000 บาท
- ไม่มีค่ารักษาพยาบาล
- เสียชีวิต 500,000 บาท
- รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน

ซื้อประกัน คลิก

  •  ทิพยประกันภัย 

158540654986

ประกันโคโรนาไวรัส มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

แผน 1

- เบี้ยประกัน 450 บาท/ปี
- การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) 50,000 บาท
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) 500,000 บาท

แผน 2

- เบี้ยประกัน 850 บาท/ปี
- การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) 100,000 บาท
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) 1,000,000 บาท

ซื้อประกัน คลิก

  •  TQM x ทิพยประกันภัย 

158540654948

ประกันไวรัสโคโรนา มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

แผน 1

- เบี้ยประกัน 450 บาท/ปี
- ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300 บาท/วัน (สูงสุด 30 วัน)
- ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000 บาท
- เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300,000 บาท

แผน 2

- เบี้ยประกัน 950 บาท/ปี
- ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 700 บาท/วัน (สูงสุด 30 วัน)
- ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 70,000 บาท
- เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 700,000 บาท

แผน 3

- เบี้ยประกัน 1,250 บาท/ปี
- ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000 บาท/วัน (สูงสุด 30 วัน)
- ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 100,000 บาท
- เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000,000 บาท

ที่มา: TQM

  • TQM x วิริยะประกันภัย

158540655050

ประกันภัย โควิด-19 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

แผน 1

- เบี้ยประกัน 439 บาท/ปี
- เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 500 บาท/วัน (สูงสุด14วัน) 
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน(IPD)สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000 บาท
- คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300,000 บาท
- คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท

แผน 2

- เบี้ยประกัน 599 บาท/ปี
- เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 500 บาท/วัน (สูงสุด14วัน) 
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน(IPD)สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50,000 บาท
- คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 500,000 บาท
- คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท

ที่มา: TQM

  •  เมืองไทยประกันภัย 

158540667944

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

แผน 1

- เบี้ยประกัน 600 บาท/ปี
- เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 15,000 
บาท
- ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (จ่ายตามจริง) 70,000 บาท
- ภาวะโคม่า (Coma) จากการติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 1,500,000 บาท

แผน 2 

- เบี้ยประกัน 1,200 บาท/ปี
- เงินชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2,000 บาทต่อวัน สูงสุด 30,000 
บาท
- ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (จ่ายตามจริง) 100,000 บาท
- ภาวะโคม่า (Coma) จากการติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 2,000,000 บาท

ที่มา: เมืองไทยประกันภัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

-  ‘ประกัน’ ผวาทุจริตเคลมเบี้ยโควิด จ่อเลิกขายกรมธรรม์ 'เจอ จ่าย จบ'

‘เบี้ยโควิด’ พุ่งแตะ1พันล้าน คปภ.เตือนทุจริตเคลมส่อวืดเงินประกัน