สหภาพการบินไทย ขู่ฟ้องบริษัทหลังแก้เงื่อนไขลดเงินเดือนกลุ่มรายได้น้อย

สหภาพการบินไทย ขู่ฟ้องบริษัทหลังแก้เงื่อนไขลดเงินเดือนกลุ่มรายได้น้อย

สหภาพฯ การบินไทย เตรียมเดินหน้าฟ้องร้อง หลังฝ่ายบริหารปรับเงื่อนไขลดเงินเดือนพนักงาน เริ่มเกณฑ์แรกไม่เกิน 4 หมื่นบาท ปรับ 25% กระทบผู้มีรายได้น้อย ถูกลดเงินเดือนมาก

นายนเรศ ผึ้งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอัตราการปรับลดเงินเดือน และค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทราว 2 หมื่นคน โดยไม่ยอมทำตามข้อตกลงที่สหภาพฯ ได้มีมติร่วมกับนางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลนอกรอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา

ดังนั้นสหภาพฯ และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฝ่ายลูกจ้างได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงไปยังสมาชิกแล้วว่าสหภาพ จะขอปฎิเสธ และไม่ยอมรับกับตัวเลขอัตรปรับลดเงินเดือนใหม่ตามที่ผู้แทนฝ่ายนายจ้างเสนอมา

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ยังเดินหน้าปรับลดเงินเดือนพนักงานซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.จนถึง 31 พ.ค. 2563 จะถือว่าบริษัทฯ มีความผิดตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจ โดยพนักงานทั้งหมดสามารถยื่นฟ้องร้องบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี ขอให้พนักงานยื่นเรื่องผ่านมาทางสหภาพฯ จะช่วยดำเนินการให้

สำหรับข้อเสนอที่สหภาพฯ ได้ร่วมหารือกับฝ่ายบริหารไปก่อนหน้านี้ มีการแบ่งอัตราเงินเดือนออกเป็นหลายขั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยกำหนดเงินเดือนน้อยปรับลดน้อย เงินเดือนมากปรับลดมาก แบ่งเป็น 8 ขั้น ดังนี้

1.เงินเดือน 10,000-20,000 ปรับลด10%

2.เงินเดือน 20,001-40,000 ปรับลด 20%

3.เงินเดือน 40,001-60,000 ปรับลด 25%

4.เงินเดือน 60,001-80,000 ปรับลด 30%

5.เงินเดือน 80,001-100,000 ปรับลด35%

6.เงินเดือน 100,001 ขึ้นไปปรับลด 40%

7. เงินเดือนระดับ VP/MD/นักบินผู้ช่วย ปรับลด 40%

8.เงินเดือน EVP/นักบิน ปรับลด 50%

ขณะที่อัตราการปรับลดเงินเดือนที่ฝ่ายบริหารเสนอ พบว่ามีการแบ่งขั้นอัตราเงินเดือนน้อยขั้น ทำให้สหภาพฯ มองว่าไม่เป็นธรรม เพราะทำให้พนักงานระดับล่างที่มีเงินเดือนน้อยต้องถูกตัดเงินเดือนในอัตรที่สูงเท่าพนักงานระดับบน โดยอัตราการปรับลดเงินเดือนที่ฝ่ายบริหารเสนอแบ่งเป็น 6 ขั้น ดังนี้

1.พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 4,0000 บาท ปรับลด 25%

2.เงินเดือน 40,001 -60,000 บาท ปรับลด 30%

3.เงินเดือน 60,001- 100,000 บาท ปรับลด 35%

4.เงินเดือน 100,000 บาทขึ้นไป ปรับลด 40%

5. VP/MD และนักบินผู้ช่วย ปรับลด40%

6.ระดับ EVP, นักบินปรับลด 50%

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอ้างว่าการปรับลดตามข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนปีละ 467 ล้านบาท หรือประมาณ 31.87% โดยจะจ่ายเพียงปีละ 804 ล้านบาทเท่านั้น ลดลงจากปกติที่ต้องจ่ายปีละ 1,176 ล้านบาท