เปิด 5 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านรับรองราปิด เทสต์ (Rapid Test) ตรวจโควิด-19

เปิด 5 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านรับรองราปิด เทสต์ (Rapid Test) ตรวจโควิด-19

แพทย์แนะตรวจภูมิคุ้มกันด้วยชุดทดสอบรวดเร็วหรือที่เรียกว่าราปิด เทสต์ (Rapid Test) ที่เป็นการเจาะเลือด จะต้องตรวจ โควิด-19 หลังได้รับเชื้อประมาณ 10 วันขึ้นไป หากตรวจโดยไม่มีความเข้าใจจะทำให้ แปลผลเกิดความผิดพลาดได้ ไม่แนะนำให้ซื้อมาตรวจเอง

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า สิ่งที่อยากเตือนประชาชนในการตรวจแล็บโควิด-19 โดยอยากตรวจแต่ไม่มีความเข้าใจในการแปลผล เป็นเรื่องอันตรายมาก เพราะการแปลผลเป็นเรื่องสำคัญ หากตรวจหาภูมิคุ้มกันเป็นลบ แปลว่าไม่พบ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเชื้อ เพราะอาจจะยังอยู่ในระยะที่ภูมิคุ้มกันยังไม่ขึ้นซึ่งยาวนาน หรือถ้าตรวจพบก็ไม่ได้แปลว่ามีเชื้อ แต่หมายถึงเคยติดเชื้อแล้ว หมดเชื้อแล้ว ไม่สามารถมีแพร่เชื้อได้แล้วและมีภูมิคุ้มกันแล้ว

“ต้องทำด้วยความเข้าใจ เพราะมีคนไปโฆษณาว่าเป็นราปิดเทสต์ ที่แปลว่าชุดตรวจเร็ว ซึ่งชุดตรวจเร็วหมายถึงขั้นตอนตั้งแต่เริ่มตรวจจนรู้ผลทำได้เร็ว ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเร็ว ซึ่งชุดตรวจเร็วที่ว่านั้นส่วนใหญ่ตรวจได้ช้าด้วยซ้ำไป เพราะต้องรอเวลา จึงไม่แนะนำให้ซื้อมาตรวจเอง หรือไปตรวจโดยไม่มีความเข้าใจเพราะจะทำให้สับสน วุ่นวาย การแปลผลเกิดความผิดพลาดได้”นายแพทย์ศุภกิจกล่าว

158531397646

ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า การตรวจภูมิคุ้มกันด้วยชุดทดสอบรวดเร็วหรือที่เรียกว่าราปิด เทสต์ (Rapid Test) ที่เป็นการเจาะเลือดนั้น จะต้องตรวจในระยะเวลาหลังรับเชื้อยาวนานพอสมควรเพื่อให้ร่างกายสร้างสารแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น ใช้เวลาประมาณ 10 วันขึ้นไปหลังรับเชื้อ เพราะฉะนั้นการใช้ชุดทดสอบรวดเร็ว หมายถึงใช้เวลารวดเร็วในการทดสอบในห้องแล็บ แต่ไม่ได้แปลว่าตรวจได้เร็วหลังรับเชื้อ เพราะเมื่อรับเชื้อแล้วการจะตรวจด้วยชุดทดสอบรวดเร็วนั้นต้องรอเวลาหากไปตรวจในเวลาที่ไม่ถูกต้อง ตรวจก็ไม่เจอ ดังนั้น การตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสที่ดำเนินการอยู่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนั้น สามารถตรวจได้เร็วกว่าในการตรวจหาเชื้อหลังรับเชื้อโดยตรวจได้หลังรับเชื้อ 5-7 วัน

“การตรวจทางห้องแล็บจะเป็นการตรวจตามระยะของโรคที่ดำเนินไป แพทย์จะเลือกใช้วิธีการตรวจตามระยะของโรค ซึ่งการตรวจด้วยชุดทดสอบรวดเร็วในตอนนี้ที่จะมีประโยชน์คือการตรวจในผู้ป่วยที่ปอดบวมไม่รู้ว่าเป็นอะไร เพราะการที่ปอดบวมแล้วแผลว่าติดเชื้อมาหลายวัน และการมาตรวจย้อนหลัง โดยอาจจะมีคนติดเชื้อโดยไม่มีอาการ ก็มาตรวจย้อนหลังตามรอยได้ “ผศ.นพ.กำธรกล่าว
สำหรับชุดตรวจอย่างง่ายที่ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีดังนี้ (ดูรายละเอียดในกราฟฟึค)

158531399235