เปิดตัว 'เรารักเชียงใหม่” กระตุ้นท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมภาครัฐเอกชนด้านการท่องเที่ยว เปิดตัวแบรนด์ “ We Love ChiangMai” เรารักเชียงใหม่ หวังกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานเอนกประสงค์ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวแบรนด์ “We Love Chiang Mai” หรือ “เรารักเชียงใหม่” โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ,น.ส.ภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานเปิดตัว

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเปิดตัวแบรนด์ “We Love Chiang Mai” เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ที่ โดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำให้กับจังหวัดเชียงใหม่

รูปแบบของแบรนด์ ซึ่งประกอบไปด้วยสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ข่วงประตูท่าแพ, อุทยานหลวงราชพฤกษ์, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, ขัวเหล็ก, ช้าง, ร่ม และการบริการของรถขนส่งสาธารณะทุกประเภท มารวมอยู่ในหัวใจดวงเดียวกัน ภายใต้แบรนด์ We Love Chiang Mai สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกัน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว นักลงทุน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ภาพและคลิปโดย : นิศานาถ กังวาลวงศ์