ค้าชายแดนเดือนม.ค.ลดลง 10.76% จากผลโควิด-19

ค้าชายแดนเดือนม.ค.ลดลง 10.76% จากผลโควิด-19

กรมการค้าต่างประเทศ เผยสถิติการค้าชายแดน ของเดือนมกราคม 2563 มูลค่า 86,070 ล้านบาท ลดลง 10.76% โดยมาเลเซียยังเป็นคู่ค้าชายแดนอันดับหนึ่งของไทย

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนของไทย ในรอบต้นปี 2563 (ม.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 86,070 ล้านบาท ลดลง 10.76%  แบ่งเป็นการส่งออก 59,501 ล้านบาท (ลดลง 9.44%) และการนำเข้า 26,569 ล้านบาท (ลดลง 13.57%) ซึ่งเกินดุลการค้า 32,932 ล้านบาท

ทั้งนี้ การค้าชายแดนมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มูลค่า 31,024 ล้านบาท ลดลง 16.39%  เป็นการส่งออก 19,599 ล้านบาท ลดลง 9.56%  นำเข้า 11,425 ล้านบาท ลดลง 25.99%  รองลงมาคือ สปป.ลาว มูลค่า 24,060 ล้านบาท กัมพูชา มูลค่า 16,784 ล้านบาท และเมียนมา มูลค่า 14,203 ล้านบาท ขณะที่การค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ มีมูลค่าสูงสุด 15,080 ล้านบาท ลดลง 1.09%  เป็นการส่งออก 8,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.60%  นำเข้า 6,760 ล้านบาท ลดลง 16.66% รองลงมาคือ สิงคโปร์ มูลค่า 6,177 ล้านบาท และเวียดนาม มูลค่า 3,965 ล้านบาท

158277918135

นายกีรติ  กล่าวว่า  สำหรับการค้าด้านมาเลเซีย การส่งออกของไทยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์ยาง ด้าน สปป.ลาว สถานการณ์การค้ายังคงลดลง โดยเฉพาะการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ ลำไยแห้ง น้ำมันดีเซล ขณะที่ด้านกัมพูชา นับเป็นประเทศที่การค้ายังคงขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 8.33% โดยเฉพาะรถยนต์ สินค้าปศุสัตว์ สินค้าแร่ และเชื้อเพลิงอื่นๆ สำหรับด้านเมียนมา มูลค่าขยายตัวแต่การส่งออกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดีเซล  ผ้าผืนและด้าย และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ เป็นต้น

สถานการณ์การค้าชายแดนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ เนื่องจากผลกระทบจากหลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิค-19  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง รวมถึงประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว”

 

นายกีรติ   กล่าวว่า  จากสถานการณ์ดังกล่าวกรมมีแผนที่จะส่งเสริมการค้าชายแดนของไทยอย่างเข้มข้น  โดยในเดือนก.พ. 2563 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้มีการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมงานฯทั้งชาวไทยและมาเลเซียมากกว่า 12,000 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงการส่งเสริมการส่งออกบริเวณด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย และกรมฯ ยังมีแผนงานจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนอีกในหลายจังหวัด เช่น สระแก้ว เชียงราย นครพนม ตาก และยะลา ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน รวมถึงได้มีการจัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนตามด่านชายแดนของไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกไทย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสนับสนุนการค้าของภาคเอกชนในการทำการค้าชายแดน โดยเฉพาะล่าสุดจะมีการจัด “งานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้ว” ในระหว่างวันที่ 28-31 มี.ค.2563  อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว