ทีเอ็มบีธนชาต เผยผลตรวจพนักงานไม่ติด 'โควิด-19'

ทีเอ็มบีธนชาต เผยผลตรวจพนักงานไม่ติด 'โควิด-19'

ธนาคารทีเอ็มบี และธนชาต แจ้งเพิ่มเติมพนักงานไม่ติด "โควิด-19" แต่ยังหยุดปฎิบัติงาน และแยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน

ทีเอ็มบีธนชาต อัพเดทสถานการณ์การชี้แจงกรณีมีผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ความว่า จากการตรวจสอบผลการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของพนักงานธนาคาร 1 รายนั้น ธนาคารขอแจ้งว่าผลการตรวจได้รับการยืนยันแล้วว่า ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงดำเนินการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยพนักงานคนดังกล่าวจะยังหยุดปฎิบัติงาน และแยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน

ทางธนาคารขอขอบคุณพนักงานท่านดังกล่าวที่รายงานเรื่องนี้กับทางธนาคารอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทางธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ทางธนาคารขอให้พนักงานปฎิบัติตามแนวทางป้องกัน ที่ธนาคารประกาศอย่างเคร่งครัด รวมถึงงดเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวในทุกช่องทาง โดยเฉพาะบนสื่อสังคมออนไลน์ทุกชนิด

158270837384