โปรดเกล้าฯ พระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ผู้บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดสะบ้าย้อย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ผู้บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดสะบ้าย้อย

โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯ สงขลา เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

วันนี้(25 ก.พ.63) เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการอาสารักษาดินแดน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

158263805412

ขณะเดินทางด้วยรถยนต์กระบะหุ้มเกราะกลับจากการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เหตุเกิดบริเวณศาลาทวด ถนนชาญนุเคราะห์ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 10 ราย ดังนี้

158263806957

เด็กชายธนกฤต เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย นายหมู่ใหญ่ สมจิตร กัลยาลอง นายหมู่ใหญ่ ขะสมาน ขะเรมะนัน สมาชิก สิรวัฒน์ นาคะสุวรรณ นายนรินทร์ แก้วเกาะสะบ้า นางสาวสุดารัตน์ พัฒทะกุล นางสาวเมษะมาลย์ ติ้งประสม เด็กหญิงชนิดาภา และเด็กหญิงอัชมา ทั้ง 9 ราย เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

158263808678

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้