'บีบีเอส' เสนอผลตอบแทนรัฐดีที่สุด จ่อคว้าเมืองการบิน

'บีบีเอส' เสนอผลตอบแทนรัฐดีที่สุด จ่อคว้าเมืองการบิน

คณะกรรมการคัดเลือกฯ เมืองการบิน เคาะ “บีบีเอส” ยื่นข้อเสนอให้ผลตอบแทนแก่ภาครัฐดีที่สุด เดินหน้าจัดทำร่างสัญญา คาดแล้วเสร็จ มี.ค.นี้ ชูพันธมิตรญี่ปุ่น ร่วมบริหารสนามบิน 50 ปี

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ สืบเนื่องจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอกล่องที่ 6 (ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ) และกล่องที่ 9 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร

และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้กำหนดการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้งฯ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วนั้น โดยการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้งฯ เป็นเอกสารที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้จัดเก็บไว้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2562 ซึ่งเป็นกำหนดวันยื่นซองเอกสารข้อเสนอของผู้ที่ยื่นข้อเสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอดังกล่าว เอกสารข้อเสนอทั้งหมดของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ถูกนำไปจัดเก็บไว้ที่ห้อง Navy Club ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและมีสารวัตรทหารเรือประจำการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดมา ดังนั้น ข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นข้อเสนอที่มีการยื่นใหม่แต่อย่างใด

  1580384854100

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย และพบว่า กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนให้แก่ภาครัฐดีที่สุด ซึ่งต่อจากนี้คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายทราบ และเชิญกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส จัดทำรายละเอียดร่างสัญญา และรายละเอียดด้านเทคนิค ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2563

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอยืนยันในความมุ่งมั่นและสุจริต ที่จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้ โดยยึดในผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาสามารถช่วยขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของประเทศอันนำไปสู่การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและสังคมได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีวงเงินการลงทุนราว 2.9 แสนล้านบาท โดยเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมลงทุนในโครงการ จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและพัฒนาอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ศูนย์การขนส่งภาคพื้นดิน (Ground Transportation Center) ศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial Gateway) ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (Cargo Complex) และเขตประกอบการค้าเสรี (Cargo Village) และเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งรับผิดชอบการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่ภายในโครงการฯ โดยมีระยะเวลาการร่วมลงทุน 50 ปี

158038487659

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระบุว่า การเปิดซอง 3 (ข้อเสนอทางการเงิน) ของกลุ่มซีพี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา มีการเสนอให้ผลตอบแทนรัฐตลอดอายุโครงการ 50 ปี วงเงิน 1.1 แสนล้านบาท ขณะที่ข้อเสนอของกลุ่มบีบีเอสที่เปิดซองข้อเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ อยู่ที่ 3.05 แสนล้านบาท และข้อเสนอของกลุ่ม Grand Consortium อยู่ที่ประมาณ 1.0 แสนล้านบาท

สำหรับกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ประกอบด้วย 1.บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 45% 2.บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 35% และ 3.บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 20% โดยกลุ่มนี้มีพันธมิตรที่จะบริหารสนาม คือ สนามบินนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นผู้บริหารสนามบินอันดับใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก