ดัชนีโมเดิร์นเทรดปรับตัวดีขึ้น

ดัชนีโมเดิร์นเทรดปรับตัวดีขึ้น

ม.หอการค้าไทย เผย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ ดัน ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไตรมาส4 ปรับสูงขึ้นจากไตรมาส 3ปี 62 เล็กน้อย แนะรัฐบาลลดข้อจำกัดการใช้มาตรการชิมช้อปใช้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 พบว่า ดัชนีอยู่ที่ระดับ 51.1 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งอยู่ที่ ระดับ 51.0 โดยมีปัจจัยบวกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3.16 แสนล้านบาท มาตรการชิมช้อปใช้ เทศกาลปีใหม่ที่ส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน แต่ยังมีปัจจัยลบคือ สถานการณ์ภัยแล้งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การส่งออกหดตัว และค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าขึ้น

 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการเห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนในการดำเนินงานปรับเพิ่มขึ้น จากมาตรการกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีกำลังซื้อลดลง ประกอบกับการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่อเที่ยวก็ปรับลดลง เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง จากปัจจัยกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งในช่วงทำการสำรวจ ยังไม่สามารถตกลงการค้าร่วมกันได้ รวมถึงการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ไม่ใช่เเพียงแค่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไทย ที่ระวังในการใช้จ่ายเท่านั้น รายได้ของธุรกิจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งประชาชนชะลอการใช้จ่ายในการซื้อของขวัญ กระเช้าปีใหม่ ซึ่งเป็นผลจากนโยบายของภาครัฐคือ โนกิ๊ฟ โพลีซี โดยคาดว่าหากนโยบายโนกิ๊ฟของรัฐบาล เปลี่ยนเป็นมีกิ๊ฟแต่จำกัดมูลค่าของขวัญไม่เกิน 3,000 บาท ก็น่าจะช่วยกระตุ้นและสร้างความคึกคักเพิ่มมากขึ้นได้ รวมถึงการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น ทั้งการทำโปรโมชั่นและต้นทุนสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งยังขาดแรงงานที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้วย

         สิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งรัดแก้ไขคือ ทำภาพรวมเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ มาตรการชิมช้อปใช้ แคมเปญช้อปช่วยชาติ  โดยเฉพาะหากสามารถทำให้เกิดช้อปปิ้งพาราไดซ์ขึ้น หรือจัดกิจกรรมและนิทรรศการในประเทศเพิ่มได้ จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นได้ ซึ่งผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดจะได้อานิสงค์ในภาพรวม ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาคการค้าเติบโตตาม

         นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลคือ ลดข้อจำกัดในการใช้บริการของมาตรการชิมช้อปใช้ อาทิ การเพิ่มพื้นที่การใช้บริการ และเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์ใช้มากขึ้น โดยหากรัฐบาลจะมีชิมช้อปใช้เฟส 4 ขึ้น และหากรัฐบาลเชื่อว่าผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็ต้องการให้เพิ่มพื้นที่บริการมากขึ้น และดึงนักท่องเที่ยวกระจายลงไปทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแบ่งจำหน่ายสินค้าจากส่วนกลาง ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงาน การจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ก็น่าจะช่วยประเทศได้ และอยากให้รัฐบาลเพิ่มการใช้บัตรสวัดิการแห่งรัฐ กระจายไปยังผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดแบบเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้น รวมถึงมาตรการนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล ในลักษณะเดียวกันกับช้อปช่วยชาติ

สิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งรัดแก้ไขคือ ทำภาพรวมเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ มาตรการชิมช้อปใช้ แคมเปญช้อปช่วยชาติ  โดยเฉพาะหากสามารถทำให้เกิดช้อปปิ้งพาราไดซ์ขึ้น หรือจัดกิจกรรมและนิทรรศการในประเทศเพิ่มได้ จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นได้ ซึ่งผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดจะได้อานิสงค์ในภาพรวม ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาคการค้าเติบโตตาม

         

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลคือ ลดข้อจำกัดในการใช้บริการของมาตรการชิมช้อปใช้ อาทิ การเพิ่มพื้นที่การใช้บริการ และเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์ใช้มากขึ้น โดยหากรัฐบาลจะมีชิมช้อปใช้เฟส 4 ขึ้น และหากรัฐบาลเชื่อว่าผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็ต้องการให้เพิ่มพื้นที่บริการมากขึ้น และดึงนักท่องเที่ยวกระจายลงไปทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแบ่งจำหน่ายสินค้าจากส่วนกลาง ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงาน การจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ก็น่าจะช่วยประเทศได้ และอยากให้รัฐบาลเพิ่มการใช้บัตรสวัดิการแห่งรัฐ กระจายไปยังผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดแบบเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้น รวมถึงมาตรการนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล ในลักษณะเดียวกันกับช้อปช่วยชาติ