กทพ.เร่งสร้างทางด่วนพระราม 3 หลังช้ากว่าแผนครึ่งปี

กทพ.เร่งสร้างทางด่วนพระราม 3 หลังช้ากว่าแผนครึ่งปี

กทพ.ลงนามสัญญากิจการร่วมค้าทีซีบี สร้างด่วนพระราม 3 วงเงิน 6.4 พันล้าน เอกชนพร้อมเริ่มงานทันที

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยภายหลังลงนามสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้า ซีทีบี และลงนามข้อตกลงคุณธรรม  โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 (งานโยธา) ว่า หลังจากลงนามสัญญาครั้งนี้ จะเร่งรัดให้เอกชนเข้าดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้งานเดินหน้าตามแผน และเสร็จทันกับสัญญา 4 ที่ลงนามสัญญาไปก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ดี ขณะนี้พบว่าการก่อสร้างงานโยธา โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตก ในภาพรวมล่าช้ากว่าแผนไปประมาณ 6 – 7 เดือน ซึ่งปัจจุบันยังมีงานโยธาอีก 2 สัญญา ที่อยู่ในขั้นตอนเตรียมลงนามสัญญา ประกอบไปด้วย สัญญา 1 ซึ่งกิจการร่วมค้า CNA ยื่นข้อเสนอต่ำสุด 5,897 ล้านบาท ยังอยู่ในขั้นตอนของการตีความทางกฎหมายถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

และสัญญา 3 ที่มีกิจการร่วมค้าไชน่าเรลเวย์-ซีวิล-บุญชัย ยื่นข้อเสนอต่ำสุด 6,098 ล้านบาท ขณะนี้ผลการประกวดราคาผ่านการเห็นชอบจากบอร์ดไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการประกวดราคา หากพบว่าไม่มีผู้ใดยื่นอุทธรณ์ก็คาดว่าจะประกาศผลการประมูลและลงนามสัญญาในช่วงเดือน ก.พ.นี้

“การลงนามที่ล่าช้า ก็ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบกับการก่อสร้างล่าช้าออกไปจากแผนบ้าง แต่เราก็พยายามทำให้รอบคอบมากที่สุด เมื่อการประมูลชัดเจนแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของเราและคู่สัญญาที่จะต้องเร่งรัดงานก่อสร้างให้ดำเนินการไปตามแผน ส่วนกำหนดเปิดให้บริการโครงการจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ เพราะอยู่ที่สัญญาลงนามครบเมื่อใดก่อน จึงจะประเมินได้”

สำหรับงานก่อสร้างส่วนของสัญญา 2 จะดำเนินการบนถนนพระราม 2 โดยเริ่มต้นจาก กม.ที่ 6+400 ถึง กม.ที่ 11+700 ของโครงการ หรือ กม.ที่ 1+300 ถึง กม.ที่ 6+600 ของถนนพระราม 2 รวมระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางยกระดับ ทางขึ้น-ลง ที่กลับรถ ด่านเก็บค่าผ่านทาง ด่านจ่ายบัตรค่าผ่านทาง และอาคารด่านฯ รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ของโครงการ ซึ่งกิจการร่วมค้า ซีทีบี เป็นผู้ที่ชนะการเสนอราคาเป็นเงิน 6,440,001,181.87 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระยะเวลาก่อสร้าง 1,170 วัน

ขณะที่แผนการจัดใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund (TFF) นอกจาก กทพ.จะนำมาลงทุนโครงการทางด่วนพระราม 3 แล้ว ยังมีแผนนำไปพัฒนาอีก 3 โครงการ ประกอบไปด้วย 1.งานก่อสร้างทางเชื่อมท่าเรือคลองเตย 2.งานก่อสร้างทางด่วนบูรพาวิถี – ชลบุรี และ 3.โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ซึ่งทุกโครงการอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด ทั้งนี้หากเงินในกองทุน TFF ไม่เพียงพอต่อการลงทุน กทพ.ก็มีแผนที่จะระดมทุนใหม่ เช่น การออกกองทุนใหม่ การกู้เงิน หรือการใช้เงิน กทพ.ลงทุน เป็นต้น