พาณิชย์เร่งส่งเครื่องมือแพทย์ไปจีน

พาณิชย์เร่งส่งเครื่องมือแพทย์ไปจีน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานผู้ผลิตหน้ากากอนามัย อุปกรณ์การแพทย์ ส่งสินค้าให้ผู้นำเข้าจีนรับมือไข้หวัดโคโรนา พร้อมตรวจเข้มงานแสดงสินค้า

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน กรมได้ประสานงานส่งรายชื่อผู้ส่งออกถุงมือยาง อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ให้แก่ผู้นำเข้าจีนซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าอย่างเร่งด่วน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์ เทอร์โมมิเตอร์ ถุงสวมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น เนื่องจากจากปริมาณความต้องการสินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยต่างๆ เพิ่มมากกขึ้น

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศจีนทั้ง 7 สำนักงาน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศจีนที่ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม โดยได้ให้สำนักงานฯ ประสานกับผู้จัดงานและรายงานให้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลให้กรมและผู้ส่งออกจะได้วางแผนและเตรียมการรองรับต่อไป

ในส่วนของงานแสดงสินค้านานาชาติต่างๆ ของกรมที่จัดในประเทศไทยนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้ส่งผลกระทบต่องานและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นมิให้ส่งผลต่อผู้เยี่ยมชมงาน กรมได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดตั้งจุดคัดกรองทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าเยี่ยมชมงานตามมาตรการสาธารณสุข พร้อมทั้งมีหน่วยแพทย์และพยาบาลประจำตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ส่วนงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 65 (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ก.พ. 2563 หากมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากประเทศจีนไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมจะให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมงานครั้งต่อไปที่จะจัดในเดือนก.ย.แทน

สำหรับการการผลักดันการค้าในตลาดจีนปีนี้ จะเน้นผลักดันการค้า e-Commerce ร่วมกับ Platform ชั้นนำของจีน คู่ขนานกับการส่งเสริมการขยายการค้าในตลาดเมืองหลักและเจาะตลาดเชิงรุกในเมืองรอง โดยในปี 2563 กรมได้เปิดหน้าร้านออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “TOPTHAI” บนแพลตฟอร์ม Tmall Global เพื่อจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาหาร ของใช้และของประดับตกแต่งบ้านและเสื้อผ้า นอกจากนี้จะได้เร่งผลักดันไปสู่ตลาดอื่นๆ มากขึ้น

โดยสถานการณ์การค้าระหว่างไทย-จีน ในช่วงปี 2562 พบว่ามีมูลค่าการส่งออก 26,555.37 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดจีนได้แก่ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นต้น